Personer som har stått på meget aktivt for å få til Rudshøgdadagene 2016. F.v. John-Are Silset, Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene, Per Hatterud, Hatterud Maskin AS, Dino Borolien, MAN Truck & Buss AS, Svein Slåen, Mjøs Produkter AS, Tom Frydenlund, Opplæringskontoret for transport og logistikk i Hedmark, Heidi Karlsen, Ringsaker kommune, Kim Brandsnes, Stål & Spesialtransport AS og Anita Tørudstad, Coop Obs. Området bak dem er arenaen for anlegg, transport, logistikk og landbruk.
Personer som har stått på meget aktivt for å få til Rudshøgdadagene 2016. F.v. John-Are Silset, Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene, Per Hatterud, Hatterud Maskin AS, Dino Borolien, MAN Truck & Buss AS, Svein Slåen, Mjøs Produkter AS, Tom Frydenlund, Opplæringskontoret for transport og logistikk i Hedmark, Heidi Karlsen, Ringsaker kommune, Kim Brandsnes, Stål & Spesialtransport AS og Anita Tørudstad, Coop Obs. Området bak dem er arenaen for anlegg, transport, logistikk og landbruk.

Fra en til to Rudshøgdadager

Rudshøgdadagen ifjor sommer var åpenbart vellykket. I år er den utvidet til to dager og med mange flere aktører. Tidspunktet er 3. og 4. juni.

Publisert Sist oppdatert

Rudshøgda er et næringsområde som ligger på begge sider av E6 mellom Hamar og Lillehammer i Ringsaker kommune. Over 90 bedrifter med bortimot 2000 ansatte og en årlig omsetning på seks milliarder kroner har tilhold der.

Mange flere med

Dagen i fjor ble gjennomført av åtte aktører innenfor anlegg-, transport- og til en viss grad jordbrukssektoren. I år er det med over 30 aktører innenfor betydelig flere sektorer. Dette er ordnet på tre forskjellige arenaer. I samme område som i fjor, på det som gjerne blir kalt nordgående side av E6, vil man finne anlegg, transport, logistikk og landbruk. Arena nr. to er deler av den store parkeringsplassen ved Coop Obs som ivaretar bygg, interiør og ellers øvrige bedrifter. Den tredje arenaen er det såkalte Tako-seteret som er samme bygg som det gamle Prøysenhuset. Her holder blant annet Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene og Opplæringskontoret for transport og logistikk i Hedmark til. Her vil det bli et rekrutteringsarrangement hvor man busser inn 130 9.-klassinger fra ungdomsskoler i Hedmark og Oppland.

Aktiv kommune

Ringsaker kommune har deltatt i planleggingen som en aktiv pådriver for Rudshøgdadagene 2016 som vil bli åpnet av ingen ringere enn ordfører Anita Ihle-Steen.