Direktør i Jernbaneverket Lars Chrisitian Stendal og regionvegsjef Helge Eidsnes signerte torsdag den første samarbeidsavtalen mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen på Vestlandet.
Direktør i Jernbaneverket Lars Chrisitian Stendal og regionvegsjef Helge Eidsnes signerte torsdag den første samarbeidsavtalen mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen på Vestlandet.

Første vei og jernbane samarbeid i vest

Statens vegvesen og Jernbaneverket signerte torsdag den første samarbeidsavtalen på Vestlandet. Avtalen mellom de De to statlige etatene skal gi sikrere vei og bane mellom Arna og Stanghelle i Hordaland.

Publisert Sist oppdatert

Hele 11 milliarder kroner regner de med å spare på å bygge sammen. Det er nesten halve prisen sammenliknet med om de skulle drevet hvert sitt prosjekt.

Prosjektet ble sparket i gang av daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i 2012. Etter bare tre år ble KVU’en vedtatt av regjeringen. Det er rekordraskt for et så stort prosjekt.

Prosjektet er den første etappen i prosjektet Vossebanen og E-16 Voss-Arna. Med seg inn i prosjektet har både JBV og SVV gode erfaringsprosjektet som E6 og Dovrebanen og planleggingen av ny E16 og Ringeriksbane.

Prislappen på strekningen Arna – Stanghelle, som er 34 kilometer langs dagens vei, er 15 milliarder kroner.

JBV og SVV jobber nå sammen med kommuner, fylkeskommune og Fylkesmann for å finne gode løsninger. Det arbeidet skal munne ut i en reguleringsplan med planprogram som skal være klart ved årsskiftet 2016/17.

- Slik planprosessen er lagt opp nå kan det være klart for bygging i 2021, sier Cecilie Bjørlykke fra Jernbaneverket som er fungerende prosjektleder inntil en permanent prosjektleder er tilsatt.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS