Bilde fra Norsk Stein Jelsa i 2013.
Bilde fra Norsk Stein Jelsa i 2013.

Se bergindustriens lønnsøkning

Det er enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Industri om forslag til revidert overenskomst for bedrifter i bergindustrien 2016-2018.

Publisert Sist oppdatert

Forhandlingsleder Erna Hagensen er fornøyd med forhandlingsløsningen som er oppnådd.

- Det er en enstemmig forhandlingsdelegasjon som anbefaler forslaget, sier Hagensen.

Minstelønn og -tillegg

Økonomiske rammer for oppgjøret:
Minstelønnen               økes med 6,5 %
Fagbrevtillegget           økes til kr 13
Matpengetillegget        økes til kr 82,50

Lønn for arbeidstakere under 18 år økes med 25 kroner per time.

Tilleggsbetalingen for skiftarbeidere som arbeider helkontinuerlig skiftarbeid på helligdager økes fra kr 50 til kr 150 kroner per time.

Norsk Arbeidsmandsforbund opplyser i en pressemelding at de har fått gjennomslag for viktige tekstendringer i forbindelse med overtid på lørdager, og dager før helligdager.

Partene ble også enige om å ta med tekstendringer fra frontfaget i avtalen, og sette ned et utvalg som skal se på avlønning av realkompetanse.

Startet av anleggsarbeidere

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895 av anleggsarbeidere. I dag organiserer forbundet rundt 33.000 medlemmer.

Forbundet organiserer også øvrige grupper som ikke kommer under bestemte fag- eller industriforbunds virkeområder. Herunder ungdommer som er under utdanning rettet mot forbundets virkeområder.

Forbundet er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som har rundt 890.000 medlemmer. Forbundets fremste formål er å organisere arbeidstakere og opprette tariffavtaler for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.