Felix H Tschudi
Felix H Tschudi

Betaler 78 mill. kroner for Sydvaranger

Tschudigruppen og konkursboet etter Sydvaranger Gruve er enige om at selskaper kontrollert av Felix H. Tschudi kjøper selve gruven samt driftskritiske deler av produksjonsutstyret.

Publisert Sist oppdatert

Samtidig med at denne avtalen ble inngått, ble det inngått en avtale med DNB Finans om kjøp av deler av den mobile maskinparken. Dette står det å lese i en pressemelding sendt ut av Tschudi Shipping.

- Etter en lang prosess, er det en lettelse at forhandlingene nå er sluttført, sier Felix Tschudi.

Anlegget er i stor grad inntakt og sannsynligheten for at gruven kan gjenåpnes er vesentlig større ved en samlet overtakelse, enn dersom anlegget hadde blitt demontert og solgt stykkevis og delt.

Lokal videreforedling

- Vi er optimistiske i forhold til våre ambisjoner om å bidra til en fortsettelse av den lange og stolte tradisjonen for gruvedrift i Kirkenes. Kirkenes skal ha en viktig rolle som industri- og logistikksenter for Barents-regionen. Ettersom gjenåpningen vil ta tid, vil vi være helt avhengige av at dette blir en dugnad der flere må bidra underveis. Myndigheter, både lokale og nasjonale, leverandører og eiere må bidra, sier Tschudi.

- På sikt tror vi at lokal videreforedling av høykvalitetsmalmen fra Sør-Varanger er nøkkelen. Dette vil sikre en høyere og mer robust verdiskapning, og dermed bedre bedriftens utholdenhet når markedsprisene svinger. Det vil de også gjøre i fremtiden.

Mange prosjekter i Kirkenes

Tschudigruppen har hatt aktivitet i Kirkenes i lang tid, og har i tillegg til å være initiativtaker til gjenåpning av Sydvaranger Gruve AS i perioden 2006-2009 også arbeidet med å utvikle pukkeksport fra Kirkenes. I tillegg kommer logistikkvirksomhet og oljeomlasting tidlig på 2000-tallet, gjenåpning av bulkterminalen og arbeidet med regulering for å muliggjøre at stort og sentralt industriområde i Kirkenes for hele Barents-regionen.

- Målsetningen er at Kirkenes skal være klar til å tilby tjenester i tide. Det vil si når beslutninger om ny aktivitet tas og de relaterte oppgavene blir fordelt, sier Tschudi.

Tschudigruppens kjøp av aktivitetene i Sydvaranger Gruve er et ledd i ambisjonen om å bidra til en videreutvikling av næringsaktiviteter i Kirkenes, står det i pressemeldingen.