Statens vegvesen forventer kø ved Follotunnelen når den skal stenges delvis det kommende året.
Statens vegvesen forventer kø ved Follotunnelen når den skal stenges delvis det kommende året.

Forvent kø - beregn ekstra tid

Statens vegvesen setter mandag 4. april i gang med utbedringsarbeidet av den 900 meter lange Follotunnelen på E6 i Akershus.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen skriver i en melding at trafikantene må beregne ekstra tid da det i perioder forventes kø.

Arbeidet er del av den nasjonale planen for å oppgradere 200 tunneler i perioden 2015 til 2019.

Arbeid i over ett år

- Det er et omfattende utbedringsarbeid som starter nå og som skal pågå frem til sommeren 2017. Arbeidet skal gi trafikantene vesentlig tryggere innkjøringssoner, rømningsveier og enklere håndtering ved eventuelle ulykker, sier prosjektleder Thomas Kalleberg i Statens vegvesen.

I Follotunnelen er kabelbruer, lysarmaturer, kabler og diverse elektrisk utstyr «gått ut på levetid» slik at det må byttes. Det blir installert sterkere lys i tunnelen og ventilasjonskapasiteten skal økes.

Et nytt system for såkalt automatisk deteksjon av brann, ulykker og fremmedlegemer i veibanen med direkte kontakt til Vegtrafikksentralen blir satt opp,

Kalleberg sier det også skal legges til rette for nødnett for nødetatene, DAB+ og tidligere og bedre informasjon til trafikantene ved ulykker.

Døgnåpent i ferietiden

I all hovedsak blir tunnelen stengt på kvelds- og nattestid – det vil si mellom kl. 21.00 og kl. 05.30. Det legges opp til å stenge ett tunnelløp av gangen på dagtid, og det avvikles toveistrafikk i motsatt løp. Sydgående løp tas først, men noe vekselvis stenging mellom løpene må påregnes, skriver Vegvesenet i meldingen.

I «fellesferien» blir ett løp stengt hele døgnet. Det andre løpet vil da være åpent for toveis trafikk.

- Da forventer vi noe mer kø over hele døgnet. Det er veldig viktig at trafikantene overholder fartsgrensene og følger nøye med på skilting før og inne i tunnelen da kjøremønstrene vil endre seg avhengig av fremdriften i arbeidet.  Vi vet at fartsnivået er høyt før man kommer til Follotunnelen, så vi vil i samarbeid med politiet fortløpende vurdere ulike tiltak, både av hensyn til sikkerheten for arbeiderne som jobber der og trafikantene, sier Kalleberg.

Beregn ekstra kjøretid

Trafikken på kvelds- og nattestid er lavere enn på dagtid. Kalleberg forventer ikke at nattestengingen skal føre til store køer, men ber likevel trafikantene beregne ekstra tid.

- Erfaringer fra tidligere tunnelstegninger viser at trafikantene trenger noe tid å venne seg til det nye trafikkmønsteret. Vi må derfor se an trafikkbildet før vi kan si noe mer nøyaktig om omfanget av køer og ekstra reisetid. Vi oppfordrer likevel trafikantene til å beregne noe ekstra reisetid på natten og i fellesferien, sier prosjektlederen.

Han ber også trafikantene om å være smidige og slippe andre trafikanter frem i fletteområdene.

- Det mest effektive er at trafikantene bruker begge felt helt frem til innsnevringen før man fletter. Dersom alle er tålmodige, smidige og hensynfylle, håper vi det vil redusere køene betraktelig, sier Kalleberg.