Lars Narvestad, avdelingsleder samferdsel hos Aas-Jakobsen, og prosjektleder Ingun Risnes i Statens vegvesen signerte avtalen som vil få mye å si for trafikken i Oslo i årene fremover.
Lars Narvestad, avdelingsleder samferdsel hos Aas-Jakobsen, og prosjektleder Ingun Risnes i Statens vegvesen signerte avtalen som vil få mye å si for trafikken i Oslo i årene fremover.

Gladmelding: Tunnel planlegges utenfor Ring 3

Nå skal trafikken mellom Follo og Romerike om Oslo legges i tunnel utenfor/ved Ring 3. Kontrakt for planlegging av E6-forandringene i Oslo er signert.

Publisert Sist oppdatert

I konkurranse med fire andre var det konsulentfirmaet Aas-Jakobsen som trakk det lengste strået og ble tildelt planleggingskontrakten på E6 Manglerudprosjektet.

Aas-Jakobsen skal i samarbeid med Vegvesenet utarbeide reguleringsplan for etappe 1 E6/E18 Klemetsrud – Ryen og konsekvensutrede resten av prosjektet med tunnel Abildsø – Ulven og ombygging av Ring 3 fram til Teisen/Ulven. Det ligger også inne opsjoner på regulering av de andre etappene og byggeplan for etappe 1.

-Vi er veldig godt fornøyde med interessen rundt oppdraget. Vi fikk inn fire tilbud hvor flere lå tett på hverandre i pris. Aas-Jakobsen har lang erfaring og både har og har hatt flere tunge oppdrag for Statens vegvesen. Jeg er trygg på at også E6 Manglerud vil få nyte godt av kompetansen og ekspertisen til konsulenten, sier prosjektleder Ingun Risnes.

Mange utfordringer

Planprogrammet er oversendt Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, for godkjenning. Aas-Jakobsen og Vegvesenet har startet opp med forberedende møter og samhandling. Aas-Jakobsen har startet innhenting av grunnlagsdata og er i gang med å etablere trafikkmodellen.

- Aas-Jakobsen er svært glad for å bli valgt som rådgiver av Statens vegvesen Region Øst for E6 Manglerudprosjektet, sier Lars Narvestad, avdelingsleder Samferdsel hos Aas-Jakobsen.

Dette er et stort prosjekt med mange forskjellige og sammensatte utfordringer:

- Vi skal sammen med Statens vegvesen Region Øst og våre samarbeidspartnere bidra til å finne gode helhetlige løsninger som oppfyller prosjektmålene, sier Lars Narvestad.

Nettverk av bedrifter

Arbeidet med reguleringsplanen vil ta ta drøye to år, og planen skal være klar for offentlig ettersyn ved årsskiftet 2018/ 2019. Det ventes et vedtak i kommunen høsten 2019. Forutsatt godkjent reguleringsplan og bevilgninger kan byggestart på etappe 1 tidligst skje 2021/ 2022.

Aas-Jakobsen er hovedkonsulent og leder et fagnettverk bestående av kjernefirmaene ViaNova Plan og Trafikk, Geovita og Electronova. I tillegg er det med fagressurser fra Asplan Viak, NGI, Grindaker, ECT, Plan Arkitekter, LPO arkitekter, Brekke & Strand Akustikk, Ingenia, NILU og Safetec Nordic. Terratec er med på innmåling.

Etappene i prosjektet:
1.      Ombygging og oppgradering av E6 mellom Klemetsrud og Ryen og utvidelse med kollektivfelt i begge retninger. I tillegg sykkelekspressvei langs strekningen.
2.      E6 Abildsø – Ulven i tunnel under Manglerud med eller uten kobling til Ring 3 på Bryn.
3.      Ring 3 Ryen – Bryn med kollektivatkomst til Bryn kollektivterminal. Ombygging av Ring 3 til urbant utformet hovedvei som i hovedsak skal betjene interntrafikk mellom bydelene i Oslo.
4.      Ring 3 Bryn – Teisen/Ulven med ombygging av Teisenkrysset til kryss som håndterer alle svingbevegelser samt mulig nedbygging av Ulvensplitten.