Moelven Limtre AS har montert og levert brua til hovedentreprenøren Implenia Aurstad høsten 2015.
Moelven Limtre AS har montert og levert brua til hovedentreprenøren Implenia Aurstad høsten 2015.

- Vi forstår at folk blir bekymret

Spørsmålet om hvorfor limtrebrua over E6 sør for Sjoa i Gudbrandsdalen kollapset er fortsatt uavklart.

Publisert Sist oppdatert

Direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS forteller at to uavhengige utredningsteam nå utreder skadestedet.

Utredes nå

- Det er to uavhengige team - et fra Sweco og et fra Nordconsult - som utreder hva som er årsak til brukollapsen. Disse vil foreta nøyaktige undersøkelser som gjør at vi innen rimelig tid vil ha en endelig konklusjon på plass, sier Abrahamsen i en pressemelding.

Abrahamsen understreker at det nå ikke er mulig eller riktig å spekulere i hva som kan ha vært den konkrete årsaken til kollapsen. 

- Det er riktig å vente på at utredningen fra de faglig uavhengige ekspertene er klar, sier han.

Isolert hendelse

Abrahamsen mener at dette er en isolert hendelse.

- Det finnes mange trebruer, men bare én bru av akkurat dette slaget. Denne er prosjektert særskilt, som alle andre bruer, sier han.

Moelven Limtre AS har montert og levert brua til hovedentreprenøren Implenia Aurstad høsten 2015, men brua er prosjektert og dimensjonert av en rådgiver som er engasjert av Statens vegvesen.

Stiller seg til disposisjon

Abrahamsen sier at det vil være Statens Vegvesens ansvar å sørge for å kvalitetssikre at det ikke er tilsvarende utfordringer på andre limtrebruer som er oppført, men at Moelven vil stille seg til disposisjon og bidra med ekspertise dersom Statens Vegvesen ber om det.

- Alle bruer skal være trygge for folk å ferdes over, og vi forstår at folk blir bekymret av en slik ulykke. Vi skal stille opp med de ressursene og kompetansen vi har til rådighet for å bistå Statens Vegvesen i arbeidet med å utelukke at det er tilsvarende problematikk med andre bruer vi har levert. Moelven Limtre har levert bruer til Statens vegvesen i over 20 år. Dette er første gang at en bru har kollapset. Vi skal gjøre vårt for å påse at det også er den siste, sier Abrahamsen.

Det går bra med sjåføren

Abrahamsen syntes det aller viktigste uansett er at det etter forholdene ser ut til å ha gått ganske bra med sjåføren som fulgte med tømmerbilen i et 7-8 meters fall da brua kollapset. 

- Slik vi forstår det går det etter forholdene bra med sjåføren. Det er vi glade for å høre. Vi er også lettet over at det ikke var flere mennesker involvert i ulykken, sier Abrahamsen i pressemeldingen.