Kartet viser tunnelen samt de to nødutgangene som skal bygges.
Kartet viser tunnelen samt de to nødutgangene som skal bygges.

Aldesa Constructions lavest i Harstad

Tunnelen gjennom Harstadåsen er det største delprosjektet i veiprosjektet Harstadpakken, og skal redusere gjennomgangstrafikken i sentrum med minst 40 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Seks entreprenører har gitt tilbud på bygging og forventet byggestart er mars/april 2016.

- Vi er godt fornøyd med konkurransen, og tilbudene er innenfor prisoverslaget vi gjorde tidligere, sier Olav Frantzen, fungerende prosjektleder i Harstadpakken.

Anleggsarbeidet er forventet å starte i løpet av mars/april og vil ta drøyt tre år å fullføre. Tunnelen skal etter planen stå ferdig våren/sommeren 2019.

Mange fordeler med tunnel

Tunnelen, på 1450 meter, er det delprosjektet som har størst innflytelse på fremtidig trafikkavvikling i Harstad sentrum.

Fordelene med å bygge tunnel er, ifølge Statens vegvesen:

 • Redusert biltrafikk gjennom sentrum med minst 40 prosent.
 • Redusert trafikkstøy og støvproblemer i sentrum.
 • Sentrum blir mer trafikksikkert, og dermed også mer attraktivt for gående og syklende.
 • Fremkommeligheten for den trafikken som nødvendigvis må gå i sentrum vil bli vesentlig bedre (næringstrafikk, kollektivtrafikk også videre).
 • Et tiltak som tilrettelegger for trygg og god fremkommelighet for trafikken i aksen nord-sør.
 • Kostnader spares for næringstrafikken.
 • Økt utviklingspotensiale på nordsiden av byen.
 • Bedre bomiljø (mindre støv/støy/utslipp) i øvre bydel.
 • Betydelig bedre trafikksikkerhet langs kommunale veier i øvre bydel av Harstad. Disse veiene benyttes av gående til og fra skole og bebyggelse, og omtales spesielt i kommunens trafikksikkerhetsplan.
 • Dette er det viktigste tiltaket for å redusere trafikken og slitasjen på kommunalt veinett i øvre bydel, eksempelvis Seljestadveien, Gamle kirkeveg, St. Olavs gt. og Åsveien.

Disse entreprenørene leverte tilbud innen fristen:

 • Skanska AS, 235.570.046 kroner
 • Veidekke Entreprenør AS, 272.219.887 kroner
 • NCC Construction AS, 252.264.410,98 kroner
 • Aldesa Constructions SA, 218.404.113,19 kroner
 • Leonhard Nilsen og Sønner AS (LNS ), 239.268.146,96 kroner
 • AF Gruppen ASA, 239.363.946 kroner

Tilbudene skal nå kontrollregnes før man velger entreprenør. Arbeidet starter etter planen opp i mars/april.

Tunnelen styrer mye av økonomien

- Det er først nå som vi har fått inn tilbudene på tunnelen at vi med større sikkerhet vet hvor mye penger vi har igjen til resterende prosjekter i Harstadpakken, sier Frantzen.

- Nå skal vi regne på helheten i dette og legge frem tallene for styringsgruppen i Harstadpakken. Deretter skal de vurdere videre prioritering av delprosjektene.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS