Høyspentmaster står ellerede i dag nær veien i Dirdal i Rogaland. Når veien skal legges om er det oppstått en konflikt med høyspenttraseen som utsetter veiprosjektet med ett år.
Høyspentmaster står ellerede i dag nær veien i Dirdal i Rogaland. Når veien skal legges om er det oppstått en konflikt med høyspenttraseen som utsetter veiprosjektet med ett år.

Vanskelig masteflytting gir stopp i veiprosjekt

Høyspentmaster står for nær den nye veien i Dirdal. Derfor må Statens vegvesen utsette arbeidet i ett år.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidet med omlegging av fylkesvei 45 i Dirdal har vært i gang i ett par uker. Først etter at arbeidet ble startet varslet Lyse Elnett at den nye veien kommer for nær høyspentmastene.

– Vi beklager at vi må gå til det store skrittet å utsette arbeidet. Vi håpet i det lengste å finne en løsning, men det tar for lang tid til at vi klarer å gjennomføre prosjektet i år, sier seksjonsleder Harald Bøhn i Statens vegvesen.

Ukjent regel

I planleggingen av veien har Statens vegvesen tatt hensyn til kjente krav om høyde opp til mastene og lagt inn tiltak som sikrer mastene mot påkjørsel. En regel om avstand på 2,7 meter fra mastene til veien var helt ukjent for vegvesenet.

- Vi kjenner heller ikke til at denne regelen er brukt tidligere, men nå får den altså betydning for omleggingen i Dirdal, sier Bøhn.

I planen sidan 2001

Fem høyspentmaster i Dirdal kommer i konflikt med veien.

- Etter forhandlinger med grunneiere i 2014 endret vi litt på hvor deler av veien skal gå, for å komme de i møte om å ta vare på mer dyrket jord. Flytting av veien har ført til at flere master kommer i konflikt med veien enn det som ligger inne i reguleringsplanen fra 2001, opplyser Bøhn.

En av mastene står der veien har vært planlagt helt sidan 2001.

- Vi skulle selvsagt ønske at vi fikk beskjed om dette tidligere. De siste dagane har vi gjort alt vi kan for å finne en løsning, men Lyse Elnett må søke om konsesjon og gjøre avtale med grunneiere for å flytte mastene, sier Bøhn.

Var i rute med veien

Det kan ta flere månader å få en konsesjon for å flytte høyspentmastene. Den tiden har ikke Statens vegvesen, når man skal rekke å være ferdig med veien til skolestart. Løsningen ble derfor å utsette veien ett år.

- Vi var i rute med alt arbeidet. Anbudet for del to av prosjektet skulle ut om en uke. Entreprenøren er også godt i gang med arbeidet på første del. Nå må vi dessverre utsette omleggingen av veien som blant annet skal sikre mye bedre fremkommelighet forbi Dirdal kai, sier Bøhn.

Rogaland fylkeskommune har ansvaret for fylkesveien, og avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesveiene i fylket. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesveiene på vegne av fylkeskommunen.