E18 Dronning Eufemias gate er en av strekningene det nå ikke blir anledning til å kjøre elbil i kollektivfeltet.
E18 Dronning Eufemias gate er en av strekningene det nå ikke blir anledning til å kjøre elbil i kollektivfeltet.

Nå kastes el-bilene ut av kollektivfeltet

Kollektivfelt på E6, Ring 3, Mosseveien og i Bjørvika i Oslo blir nå stengt for elbiler.

Publisert Sist oppdatert

Oppgraderingen av tunneler i Oslo får konsekvenser over hele byen. Nå er det klart at elbiler blir kastet ut av kollektivfeltene fra 21. februar.

Vedtaket er fattet slik at elbiler i perioden 21. februar kl. 06.00 til 1. juni 2017 ikke får tilgang til kollektivfeltene på disse strekningene:

  • E6 / Ring 3 inn mot Oslo sørfra på strekningen Nøstvet -Teisenkrysset
  • E18 Mosseveien på strekningen Mastemyr – Sydhavna
  • Rv 162 Kong Håkon 5s gate
  • E18 Dronning Eufemias gate
  • E18 Langkaigata

- Det er velkjent at tettheten av elbiler flere steder i hovedstadsområdet har skapt utfordringer for bussene, forklarer prosjektleder Hilde Ulvik.

- Vi prioriterer derfor kollektivtrafikk og nødetater på sentrale, berørte strekninger i forbindelse med tunnelrehabiliteringsprosjektet, legger hun til.

Årsaken til at vedtaket også gjelder Mosseveien og gatene i Bjørvika, er at Mosseveien blir avlastningstrasé ved kødannelse på E6 sørfra. Dette medfører økt trafikk også inn i gatesystemet i Bjørvika, der Ruter allerede opplever framkommelighetsproblemer.

Tunneloppgraderingen vil pågå fram til 2020, men belastningen for trafikantene vil bli tyngst i 2016 og 2017. I denne perioden vil tunnelarbeidet medføre en kapasitetsreduksjon på vel 50% langs Ring 3.