I Jubelen, rett ved tunnelinnslaget, er nå 25.000 kubikkmeter kvikkleire gravd ut og erstattet med en steinfylling, bygget på fjellgrunn.
I Jubelen, rett ved tunnelinnslaget, er nå 25.000 kubikkmeter kvikkleire gravd ut og erstattet med en steinfylling, bygget på fjellgrunn.

Steinfylling og mye nedbør førte til skred

En steinfylling i sjøen er årsaken til at det gikk et jordskred i Sørkjosen i mai i fjor, ifølge en uavhengig undersøkelsesgruppe.

Publisert Sist oppdatert

Fyllingen ble lagt i sjøen i oktober/november 2014, og skulle være fundament til et nytt kryss mellom gammel og ny E6.

Undersøkelsesgruppa overleverte sin rapport fredag 29. januar. Der påpekes det at skredet ble utløst av store nedbørsmengder og mye snøsmelting, men at fyllingen ved moloen i Sørkjosen er den bakomliggende årsaken.

- Før vi startet byggingen ble det gjort stabilitetsberegninger både i Sørkjosen og ved Jubelen, der tunnelen går inn i fjellet. Dette er områder hvor vi vet at grunnforholdene er krevende. Konklusjonen i den geotekniske rapporten var at stabiliteten i Jubelen ikke var god nok, og derfor ble det gjort tiltak her tidlig i byggefasen. Stabiliteten i Sørkjosen ble derimot vurdert som tilstrekkelig, sier prosjektsjef Stein Johansen i Statens vegvesen.

Undersøkelsesgruppa har jobbet på oppdrag fra Statens vegvesen, og arbeidet har blitt ledet av professor Steinar Nordal ved institutt for bygg, anlegg og transport på NTNU.

Vanskelige grunnforhold

I forbindelse med gjenoppbyggingen har Statens vegvesen gjort flere skredsikringstiltak. I Jubelen er ca. 25.000 kubikkmeter kvikkleire gravd ut og fjernet. Den nye fyllingen er bygget rett på fjellet. Ved Høgda er en steinmur erstattet med en mur i betong, også denne på fjellgrunn. Steinmuren sto etter skredet, men ble ansett som i fare for å rase ut.

Ved moloen i Sørkjosen, hvor skredet startet, erstattes jord- og leirmassene som raste ut med stein. Deretter legges en ny steinfylling, som blir forsterket med en motfylling ute i sjøen.

- Det gjør vi fordi grunnforholdene her er dårlige, og det er langt fra havbunnen og ned til fast fjell. Vi jobber nå med reetablering av den opprinnelige fyllingen, sier Løvli.

Samtidig blir moloen gjenoppbygget, et arbeid som skal være ferdig denne sommeren. Massene som brukes hentes ut av tunnelen.

- Veien er trygg

Deler av fundamentet til E6 ble vasket ut av skredet, og europaveien var derfor helt stengt i to dager. Løsningen ble å flytte veien opp på den nye E6-traseen forbi området.

- Denne ble ikke berørt av raset. Nye E6 står på steingrunn og er derfor trygg, sier Løvli.

Reetablering av parkeringsplassen, moloen og fyllingen for det nye krysset, skal være ferdig i løpet av høsten. Skredet får ingen konsekvenser for den videre fremgangen i prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen.

Gravemaskin sank

Jordskredet gikk natt til 10. mai i fjor og var ca. 800 meter bredt. Fyllingen som raste ut ved moloen i Sørkjosen, førte til nye skred hele veien til Jubelen.

100 meter av moloen sank i havet da skredet gikk. Det samme gjorde parkeringsplassen ved rota av moloen. På parkeringsplassen sto en gravemaskin, som til slutt sank i sjøen.

Bevegelsene på havbunnen førte til en flodbølge, som ødela to naust nord om der skredet startet, og i Jubelen tok skredet med seg Johs H. Giæver-brygga og et mindre kaianlegg ved Jubelen.