Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Vinteraksellast er innført

Det er innført vinteraksellast i Akershus og Østfold fra 18. januar.

Publisert Sist oppdatert

Mandag 18. januar ble det innført vinteraksellast på fylkesveier og kommunale veier i Akershus og Østfold fylker.

Det er begrenset hva veier og bruer tåler av belastninger. Derfor er det regler for hvor stor aksellast og totalvekt kjøretøy kan ha. Det er også regler for hvor lange og brede kjøretøy kan være. Veilistene gir en total oversikt over hvilke begrensninger som gjelder på hvilke veier.

Vinteraksellast innebærer at det er mindre vektbegrensninger på enkelte veier om vinteren fordi veien tåler noe mer belastning når det er tele i bakken.

Med virkning fra mandag 18. januar 2016 innføres vinteraksellast på fylkesveier og kommunale veier i Akershus og Østfold fylker i henhold til gjeldende veiliste.
Ordningen gjelder kun for de strekninger som er oppført med bruksklasse «vinter» i kolonnen for bruksklasse i veilisten.

Vinteraksellasten gjelder normalt frem til teleløsningen begynner om våren, men kan bli opphevet på kort varsel ved en eventuell langvarig mildværsperiode i løpet av vinteren. Opphevingen blir annonsert, og transportørene plikter å holde seg orientert om dette.