Langs hele nye E6’en fra Frya til Sjoa i Gudbrandsdalen bygges det viltgjerder.
Langs hele nye E6’en fra Frya til Sjoa i Gudbrandsdalen bygges det viltgjerder.

Trygger både elgen og trafikantene

Det er ikke bare bilistene som skal få det bedre med ny E6 i Gudbrandsdalen. Også elgen går lysere tider i møte.

Publisert Sist oppdatert

Mellom Sjoa og Frya blir det satt opp 40 kilometer nye viltgjerder. Sammenhengende viltgjerder er den desidert tryggeste løsningen, både for bilister og dyr.

Derfor har Statens vegvesen valgt å ha sammenhengende viltgjerder på hele strekningen på nye E6 mellom Frya og Sjoa.

De nye viltgjerdene bygges slik at de er minst mulig synlig. Samtidig er det viktig at mist mulig av vegetasjonen er urørt inn mot gjerdene slik at viltet kan benytte seg av maten i størst mulig grad.

To overganger

Les også:

elg mot vogntog.jpg 

Elg mot vogntog

For å kunne krysse veien kan viltet gå under de mange bruene langs den nye veien. I tillegg etableres det to viltoverganger, en i Sør-Fron og en i Nord-Fron, som gjør at dyrene skal kunne passere uavhengig av veisystemene.

Viltgjerdene som er satt opp mellom Frya og Sjoa er i rusttreget stål. Dette vil med tiden bli rustrødt. I mot skogen vil gjerdene da bli vanskelig å få øye på.

I løpet av de siste årene har det vært en nedgang i antall påkjørsler av elg i Norge. I fjor vinter var det 1817 elg som måtte bøte med livet langs norske veier.

Mange påkjørsler

De tre første månedene i 2015 ble det registret 732 påkjørsler av elg på norske veier. Den verste måneden for elgpåkjørsler statistisk sett er desember.

Mange mennesker har også blitt både skadd og i verste fall drept i trafikken etter kollisjoner med elg. Tall fra forsirkingsbransjen i 2013 viste at hver ulykke med vilt involvert kostet i gjennomsnitt 150000 kroner i matrielle skader.