Appeller fra motstandere til Vegvesenets forslag. En meget engasjert speiderleder holder appell etter først å ha delt ut solbærtoddy til delegasjonen.
Appeller fra motstandere til Vegvesenets forslag. En meget engasjert speiderleder holder appell etter først å ha delt ut solbærtoddy til delegasjonen.

Befaring av omstridte områder

Det var mange følelser og stort engasjement i sving da statlige byråkrater møtte representanter for lokale grupperinger som argumenterte for at ny europavei ikke skal gå der de holder til.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Representanter fra flere departement og direktorat har vært på en befaring for å få et bedre beslutningsgrunnlag for et endelig vedtak i E18/E39 Vige-Søgne øst- behandlingen. En beslutning som til syvende og sist ligger i kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners hender.

En gruppe på omtrent 30 personer fra blant annet ulike velforeninger, kommuneadministrasjoner og politikere, Statens vegvesen og flere departementer samlet seg i januar til befaring av omstridte områder på E18/E39 Vige-Søgne øst.

Det var representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Miljødirektoratet som møtte for å høre mer om veiprosjektet som det lokalt ikke ble funnet en løsning på.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har omtrent 30-40 saker til behandling fra 2015, det er som regel prinsipielle saker ifølge hovedsaksbehandler Liv Kristine Mortensen fra planavdelingen i KMD.

- Må ut av kontoret

Mortensen trekker frem viktigheten av å komme seg ut i det aktuelle området, se og oppleve hvordan situasjonen er, ikke bare se det på papir og kart på et kontor.

- Det er også viktig for oss at slike befaringer skal være offentlige, og alle som vil kan komme med sine synspunkter, sa Mortensen inne på Nils Henrik Abels hus der deltakerne til befaringen møttes før de ble kjørt med buss ut til områdene vest i Kristiansand og Songdalen.

- Saksbehandlingen videre er at KMD avventer en faglig uttalelse fra de tre andre departementene som er her i dag, og deretter så vil planavdelingen lage en administrativ anbefaling til statsråd jan Tore Sanner, og det er han som fatter vedtak i denne saken, sa Mortensen.

Når det gjelder behandlingstiden, kunne hun ikke si så mye mer enn at saken har høy prioritet og at kommentarene fra de andre departementene ventes å komme snarest mulig slik at statsråden kan få fattet et vedtak basert på «god faglig vurdering».

Bussen med befaringsgruppa kjørte til tre ulike områder på strekningen, og på alle tre ble det holdt flere taler og appeller fra ulike velforeninger, speidere, idrettslag og menighet.

Det var brennende engasjementet og mange følelser, men stemningen var gjennomgående god.

- Jeg håper dere bevarer Vågsbygdskauen for meg- og for mine barn, sa en meget engasjert leder for speidergruppe fra Vågsbygdområdet.

Kristiansands ordfører Harald Furre og Songdalens ordfører Johnny Greibesland kom begge med skryt til Statens vegvesen for en profesjonell og god håndtering av saken til tross for uenigheter som er kommet frem. Dette var representanter for Fylkesmannen og Fylkeskommunen også enige i.

- Når saken først låste seg slik den gjorde, er vi fornøyd med at departementet prioriterer den slik at en løsning ikke lar vente for lenge på seg, sa Håkon Lohne planleggingsleder i Statens vegvesen.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS