Åpner dobbeltspor langs Mjøsa

Tirsdag 1. desember erstattes enkeltsporet fra 1880 med moderne dobbeltspor laget for 200 km/t.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag 1.desember åpnes Dovrebanen for trafikk på 17 kilometer ny bane langs Mjøsa, opplyser Jernbaneverket.

Dette er den første av fem parseller mellom Eidsvoll og Hamar som blir klar med dobbeltspor.

I 2024 skal det være dobbeltspor på hele strekningen mellom Oslo og Hamar og i 2030 skal dobbeltsporet strekke seg helt til Lillehammer.

De fire andre parsellene er Venjar-Eidsvoll, Eidsvoll-Langset, Kleverud-Sørli og Sørli-Hamar. De tre første skal stå klare i 2023, mens den siste skal være klar året etter.

Strekningen som nå åpner langs Mjøsa går fra Langset rett nord for Minnesund til Kleverud like sør for Espa.

Jernbanefakta Langset - Kleverud

  • Dimensjonerende hastighet: 200 km/t
  • Spor: betongsviller med skinnevekt 60kg/m, det er ni sporveksler på strekningen
  • Kontaktledning: System 25 med autotrafosystem
  • Signalanlegg: Elektronisk signalanlegg fra Thales med akseltellere
  • Tele: GSM-R (togradio), TETRA (samband for for nødetater) og kommersiell GSM. Fiberkabler.

Kilde: Jernbaneverket.no

Felles prosjekt

Utbyggingen er gjennomført som et felles prosjekt for Dovrebanen og E6 der Jernbaneverket og Statens vegvesen har hatt felles prosjekt- og byggeledelse.

Fellesprosjektet E6/Dovrebanen består av 17 kilometer ny jernbane og 22 kilometer firefelts motorveg. I prosjektet inngår også 18 kilometer med ny lokalveg og ny turveg langs Mjøsa på den gamle jernbanetraseen. Det er bygd tre vegtunneler med to tunnelløp på til sammen 3,5 kilometer og det er bygd tre jernbanetunneler på til sammen 4,7 kilometer.

Anlegget omfatter 27 store konstruksjoner som bruer, betongtunneler, underganger og støttemurer. Samlet kostnadsramme er 11,7 milliarder kroner, hvorav jernbanen utgjør 5,3 milliarder.

Det er strekningen mellom Langsett og Kleverud som nå åpner.
Det er strekningen mellom Langsett og Kleverud som nå åpner.

Markering og offisiell åpning av strekningen Langset - Kleverud er planlagt til lørdag 12.desember.

Siste del av den nye firefelts motorvegen langs Mjøsa ble åpnet i juni i år, og med åpningen av den nye jernbanetraseen er fellesprosjektet E6/Dovrebanen nesten fullført.

– Nå går vi i gang med de avsluttende arbeidene som omfatter bygging av lokalveger og etablering av gang- og sykkelveg på den gamle jernbanetraseen, sier Anner Jernbaneverkets prosjektleder for fellesprosjektet E6/Dovrebanen, Anne Braaten. Dette skal være ferdig i løpet av neste år.

Tre parseller

Arbeidene har vært delt opp i tre parseller. Langset – Brøhaug med Hæhre Entreprenør AS, Brøhaug – Strandlykkja med Veidekke/Hochtief som entreprenør og Strandlykkja – Kleverud/Labbdalen med Hæhre Entreprenør AS.

Jernbanetekniske arbeider er utført av Infranord Norge AS (spor og kontaktledning), Eltel Networks (tele og elkraft) og signalanlegget er levert av Thales Norway gjennom Jernbaneverkets rammeavtale.