Det trengs en storstilt utbygging av kollektivtrafikken i Oslo de neste tiårene.
Det trengs en storstilt utbygging av kollektivtrafikken i Oslo de neste tiårene.

Vil bruke 74 milliarder i Oslo

Nye jernbanetunneler, nye t-banetunneler og mange andre infrastrukturprosjekter i Oslo kan de neste årene beløpe seg til 74 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS har levert sin anbefaling om hvordan fremtidens kollektivtrafikk skal se ut i Oslo-området, gjennom en såkalt konseptvalgutredning (KVU), som ble overlevert Samferdselsdepartementet mandag.

- Vi står overfor store oppgaver. Helt avgjørende for hovedstadsområdet at vi får veksten i persontrafikken på kollektivt, sykkel og gåing, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

De tre etatene ønsker seg omfattende utbygging av, jernbane, metro, trikk og knutepunkter i og rundt Oslo. Samlet er de forventede investeringskostnadene beregnet til rundt 74 milliarder kroner fram mot 2040.

Se presentasjon av KVU-en her:
(Artikkelen fortsetter under videoen)

Blant prosjektene som vil gi mange anleggsarbeidsplasser i årene som kommer er ny t-banetunnel mellom Majorstuen og Bryn, ny jernbanetunnel Oslo S-Nationaltheateret-Lysaker/Bislett og ny jernbanetunnel mellom Bislett og Alnabru.

Forventede investeringskostnader* (mrd.kr):

Jernbanetunnel Oslo S–Nationaltheatret–Lysaker/Bislett: 19,6

Jernbanetunnel Bislett–Sagene–Økern–Alnabru-området: 8,8

Regiontogstasjon i Romeriksporten på Bryn: 3,9

Metrotunnel Majorstuen–Bislett–Stortinget–Grünerløkka–Bryn: 16,2

Trikk Ring 2 Majorstuen–Carl Berners plass–Helsfyr–Bryn: 2,2

Trikk Bryn–Økern–Sinsen (Hovinbyen): 1,6

Øvrige tiltak jernbane, metro, trikk: 9,6

Knutepunkter, sykkeltiltak og framkommelighet buss og trikk: 9,2

Påslag usikkerhet: 3,0

Forventet totalkostnad*: 74,1

*Kostnadsestimatene på et så tidlig planstadium er svært usikre og er samlet sett anslått å ha en nøyaktighet på om lag +/- 40 prosent.

I KVU-en ser Vegvesenet, Ruter og Jernbaneverket seg utbygging i tre faser:

Fase 1 | Utvikle dagens kollektivsystemer best mulig fram mot 2030

  • Kapasitetstiltak metro og jernbane
  • Trikk Ring 2 Majorstuen–Bryn
  • Tiltak for buss, trikk, gåing og sykling

 

Fase 2 | Et moderne metrotilbud innen 2030

  • Ny metrotunnel Majorstuen– Bryn via Stortinget
  • Knutepunktutvikling
  • Byggestart for deler av jernbaneanleggene
  • Ny regiontogstasjon Bryn

 

Fase 3 | Et styrket lokal- og regiontogtilbud fram mot 2040

  • Ny jernbanetunnel Oslo S–Nationaltheatret–Lysaker/Bislett
  • Ny jernbanetunnel Bislett–Alnabru-området (S-bane)
Powered by Labrador CMS