Tillater sidelaster på 45-fotere

For å gjøre overførsel av gods mellom bil og jernbane og skip, blir det nå tillatt med kombinasjon av 45 fots container og sidelaster.

Publisert Sist oppdatert

– Regjeringen ønsker at mer gods skal fraktes til sjøs og på jernbane i stedet for på vei. Nå får transportørene dispensasjon, slik at transport av 45-fots container med sidelaster på vogntog blir tillatt. Dette forenkler lastingen av containere av og på vogntog når gods skal flyttes mellom vogntog, skip og jernbane, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dagens regelverk sier at et vogntog med en 45-fots container, blir for langt hvis man også skal ha med en sidelaster (kran). Man overskrider da tillatt maksimallengde for vogntog, som er 17,5 meter, med 1,1 meter.

Ved å tillate større lengder, vil transportørene kunne bruke sidelaster, som gjør det enklere å flytte containerne fra vogntoget til skip eller jernbane, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Tidsbegrenset

Dispensasjonen som nå gis, er tidsbegrenset og gjelder inntil nytt EU-regelverk på området er vurdert nasjonalt. Den gjelder kun for veier med tillatt vogntoglengde 19,5 meter. Kjøring er bare tillatt mellom nærmeste egnede jernbanestasjon, eller laste- og lossehavn og bestemmelsessted, og ved transport av tom 45-fots container mellom bestemmelsessted og lagringsplass.

– Dispensasjonen legger til rette for at transport av 45-fots containere kan foregå på en mer praktisk måte. Overføring av gods fra vei til sjø og bane er det overordnede målet vi jobber mot. Dette er et steg i riktig retning, sier Solvik-Olsen.

Jobber med saken

Det er politisk enighet om å overføre gods fra vei til sjø og bane, men arbeidet bærer ikke frukter, noe nye tall viser.

– Vi er i full gang med å styrke vedlikeholdet av jernbanenettet. For første gang på flere tiår reduseres vedlikeholdsetterslepet. Dette gir en mer driftsstabil jernbane, som fører til bedre punktlighet og regularitet for togtrafikken. Tilliten i næringslivet til skinnegående transport er helt avhengig av at togene kommer og går når de skal, sier Solvik-Olsen.

Powered by Labrador CMS