ØNSKER GOD ANVENDELSE: - Overskuddsmasser fra Strindheimtunnelen ble brukt til å bygge ny bydel i Grillstadfjæra, sier prosjektleder Harald I. Johnsen.
ØNSKER GOD ANVENDELSE: - Overskuddsmasser fra Strindheimtunnelen ble brukt til å bygge ny bydel i Grillstadfjæra, sier prosjektleder Harald I. Johnsen.

Rift om tunnelmasser

Statens vegvesen har mottatt totalt ca. 35 henvendelser fra aktører som er interessert i å motta overskuddsmasser fra den planlagte tunnelen under Romsdalsfjorden.

Publisert Sist oppdatert

Både offentlige og private aktører har meldt interesse. Til sammen er det ca. ti aktører fra hver av kommunene Molde, Midsund og Vestnes, samt fem til seks aktører fra øvrige kommuner. De fleste er interessert i steinmasser, men det er også interessenter til jordmasser.

Ca. 13.000.000 m

Totalt er det vist interesse for ca. 13 millioner kubikkmeter med steinmasser.

Bruksområder for steinmassene er blant annet utbygging av havneanlegg, næringsområder, boligområder, flyplasser og veiformål. For løsmassene er bruksområdene arrondering for tilrettelegging for nydyrking.

Tar kontakt

- Vi er godt fornøyd med responsen og det er store potensialer til god anvendelse av massene fra den planlagte fjordkryssingen. Vi vil i løpet av november ta kontakt med de interessentene som ansees som de mest interessante for nærmere dialog om intensjonsavtale for bruk av massene, sier prosjektleder Harald I. Johnsen.