Statens vegvesen og Aventi har undertegnet kontrakt om installering av elektro i de to E6-tunnelene på nye E6 Frya-Sjoa. Roger Herheim, daglig leder Aventi Installation AS (f.v.), Øyvind Moshagen, prosjektleder Statens vegvesen og Terje Hundere, daglig leder Aventi Technology AS.
Statens vegvesen og Aventi har undertegnet kontrakt om installering av elektro i de to E6-tunnelene på nye E6 Frya-Sjoa. Roger Herheim, daglig leder Aventi Installation AS (f.v.), Øyvind Moshagen, prosjektleder Statens vegvesen og Terje Hundere, daglig leder Aventi Technology AS.

Undertegnet E6-kontrakt

Avanti skal utføre tunnelarbeider for 85 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Fredag 30. oktober undertegnet Statens vegvesen og Avanti Installasjon kontrakt om installering av elektroteknisk utstyr i Hundorptunnelen og Teigkamptunnelen på nye E6 i Gudbrandsdalen.

Aventi Installasjon er et arbeidsfellesskap mellom Aventi Technology og Aventi Installation. Kontrakten som Aventi vant i konkurranse med ni andre elektrofirmaer, omfatter hovedsakelig elektrotekniske installasjoner, veilysanlegg i tunnelene, styrings-, regulerings- og overvåkningsanlegg (SRO) samt trafikkstyringsinstallasjoner for tunnel og tunnelrelaterte installasjoner utenfor tunnelene der også tre kryssområder inngår.

165 km kabel

Konkret betyr det at Aventi blant annet skal legge ca. 165 kilometer med kabler til sammen i de to tunnelene – kraftkabler, signalkabler, fiberkabler, jordledning med mer.

De skal montere 3 800 lysarmaturer, 100 nødstasjoner, 119 variable skilt, 54 skiltstyreskap, 4 sentraler for styrings-, regulerings- og overvåkingsanlegg med mer.

Hundorptunnelen først

Kontrakten har en verdi på vel 85 millioner kroner.

Aventi starter installeringsarbeidene innen kort tid. Først ut er Hundorptunnelen, der tunnelbygginga er kommet lengst. I Teigkamptunnelen starter elektroarbeidende i februar 2016.

Alle elektroarbeider skal være ferdig høsten 2016.