Veiutbyggingen vil lide som følge av flyktningkrisen.
Veiutbyggingen vil lide som følge av flyktningkrisen.

Tar fra vei og gir til flyktninger

Regjeringen må gjøre kutt for å dekke de økte kostnadene til asylsøkere. Det rammer veisektoren hardt.

Publisert Sist oppdatert

Flyktningkrisen i Europa har vært høstens store nyhetssak i Europa, så vel som i Europa. Regjeringen venter at det vil komme minst 33.000 asylsøkere til Norge i løpet av neste år, og for å dekke de økte kostnadene må det kuttes andre steder.

Et sted det kuttes er i veiinvesteringer og veivedlikehold, som får kutt på ganske nøyaktig 250 millioner kroner, mens kutt i vedlikeholdet på jernbanen kommer nesten opp i 200 millioner kroner.

Regjeringen foreslår blant annet disse kuttene i veisektoren for å finansiere de økte flyktningutgiftene:

 • Redusert veivedlikehold med 110,56 millioner kroner.
 • Redusere investeringer på riksveiene med 139 millioner.
 • Redusere vedlikehold på jernbane med 193,3 millioner.

Veisektoren er blant sektorene der det kuttes mest. Ifølge Nettavisen er dette noen av kuttene regjeringen foreslår:

 • 30,3 millioner mindre til barnehager.
 • 1,8 millioner til Norges forskningsråd.
 • 70 millioner minus til sysselsetting av sjøfolk.
 • Støtte til landbruksorganisasjoner kuttes med 5 millioner.
 • Redusert veivedlikehold med 110,56 millioner kroner.
 • Redusere investeringer på riksveiene med 139 millioner.
 • Store kutt til kultur
 • Utsetter vedlikehold og innkjøp til forskningsfartøy - 112,5 millioner
 • 25 millioner til rehabilitering
 • Brønnøysundregistrene får ikke nytt saksbehandlingssystem
 • NGU får ikke fortsette kartlegging
 • Eksportkreditt kuttes med 7,1 millioner
 • Støtte til landbruksorganisasjoner kuttes med 5 millioner
 • 3,7 millioner mindre til Kystverket
 • 5 millioner mindre til skogvern
 • 58,5 millioner mindre i vrakpant
 • Mindre til klimakvoter
 • Klimatiltak: 378,3 millioner mindre
 • Forsvaret: Minus 85 millioner
 • Flom- og skredforebygging: minus 50 millioner