Illustrasjons
Illustrasjons

Syklister får forkjørsrett

Statens vegvesen skal prøve ut en forsøksordning der syklister får forkjørsrett i forhold til gående og bilister.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen og Kristiansand kommune prøver ut ordning om forkjørsrett til syklister langs sykkelekspressvei.

Prosjektet har fått grønt lys fra Vegdirektoratet. Forutsetningen for at forkjørsreguleringen realiseres, er at skilting og oppmerkingen på sykkelekspressvegen blir lett forståelig for bilister, syklister og fotgjengere.

- Skilting og oppmerking må være så intuitiv og tydelig at både barn og voksne forstår konseptet, forteller Siri Skagestein til Fædrelandsvennen. Skagestein er landskapsarkitekt ved Plan og prosjektering i Region sør, og planleggingsleder på prosjektet.

Hun sier at en av hensiktene med prosjektet er å øke sykkelandelen i Kristiansand kommune, slik at mål i Nasjonal transportplan (NTP) blir oppfylt.

Nøye vurdering

- Under arbeidet med kommunedelplanen gjennomførte vi en risikovurdering av hele strekningen. En klar anbefaling fra risikovurderingen var å vurdere forkjørsregulering av sykkelekspressveien, sier Skagestein til Vegveven.

Hun legger til at for å vurdere dette må man se detaljert på hvert kryss og hver avkjørsel, samt se på krysningspunktene der lokalt sykkelveinett skal inn på sykkelekspressvegen, og dette er detaljer som ikke hører hjemme i en kommunedelplan.

- Det ble derfor bestemt at når kommunedelplanen var vedtatt, skulle vi videreføre kommunedelplanen med en egen skilt- og oppmerkningsplan. Parallelt med dette fikk regionene en forespørsel fra Vegdirektoratet om å melde inn prosjekter som kunne egne seg som piloter for å finne frem til bedre og nye løsninger for sykkel som kan føre til å nå målsettingen om flere syklende, sier planleggingslederen.

Kommunedelplanen for sykkelekspressvegen ble vedtatt i Kristiansand Bystyre 16.09.2015. En måned senere kom det klarsignal fra Vegdirektoratet til å sette i gang med prøveprosjektet.

- Prosjektet er bemannet med solid kompetanse på trafikksikkerhet, skilting og oppmerking, sykkeltilrettelegging, universell utforming og kollektiv. Vi har identifisert kryss og avkjørsler på strekningen og skal gjøre en skikkelig jobb for å lage et system som vi mener er intuitivt og lett å oppfatte for alle trafikantgrupper. I løpet av vinteren skal prosjektgruppas forslag til skilt og oppmerkingsplan risikovurderes og evalueres av Vegdirektoratet, sier en selvsikker planleggingsleder og legger til med et smil:

- Om alt går som vi ønsker åpner pilotprosjektet til sykkelsesongen 2016.