Her kjører lastebilen forbi kontrollen

Det kan både koste 8000 kroner og føre til registrering i Straffesaksregisteret.

Publisert Sist oppdatert

Ved en av de mange kontrollene på Taraldrud kontrollstasjon, ved E6 sør for Oslo, tok AT.no oppstilling med videokamera og filmet trafikken forbi kontrollplassen i én time. Nær hundre prosent oppførte seg eksemplarisk denne dagen, men et bittelite mindretall fulgte ikke påbudet om å kjøre inn til tungbilkontroll.

Bryter påbud

Den hvite distribusjonsbilen på videoen kjørte forbi, selv om mange lysskilt varsler om at tungbiler må inn til kontroll, og et skilt viser påbud om å kjøre inn på plassen.

- Ca. halvparten av de som kjører forbi en skiltet kontroll gjør det fordi de ikke har alt i orden. Den andre halvdelen er uoppmerksomme, men har alt i orden, sier Ronny Lindesteg, fagleder utekontroll i Statens Vegvesen Region Øst, til AT.no.

Dyrest å bli hentet av SVV

Dersom det er politiet som innhenter en tungbilsjåfør som «stikker av» fra en kontroll, venter et forenklet forelegg på 4200 kroner.

Hvis derimot politiet ikke har kapasitet til å spore opp synderen, og Statens vegvesens folk må ta jobben selv, venter en hardere straff. Da anmelder kontrollørene sjåføren, og en jurist hos politiet utsteder et forelegg som da blir nesten det dobbelte av den forenklede versjonen.

- Da blir forelegget på 8000 kroner for brudd på veitrafikklovens paragraf ti som omhandler å stoppe for kontroll. I tillegg blir man registrert i Straffesaksregisteret, sier Andre van der Eynden som er politiadvokat ved Hedmark politidistrikt.