Peab skal utføre  grunnarbeider og betongarbeider for riggarealene på Åsland.
Peab skal utføre grunnarbeider og betongarbeider for riggarealene på Åsland.

Follobane-kontrakt til Peab

Skal utføre grunn- og betongarbeider for Acciona Ghella Joint Venture.

Publisert Sist oppdatert

Peab Anlegg har signert kontrakt som underentreprenør for Acciona Ghella Joint Venture på Jernbaneverkets prosjekt Follobanen. Kontraktens verdi er på 127,8 millioner kroner eks. mva.

Peabs kontrakt omfatter grunnarbeider og betongarbeider for riggarealene. Det skal etableres nødvendig vann og avløp for alle fasiliteter, samt fundamentering for fabrikken som skal produsere betongelementer til tunnelen og produksjonslinjer.

− Vi er fornøyde med å være en bidragsyter i det som er Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid. Vår jobb er godt planlagt, nødvendige ressurser er på plass og vi ser frem til å komme ordentlig i gang med arbeidene. Dialogen med Acciona Ghella Joint Venture har pågått en tid, og det har vært en utfordrende og lærerik prosess for våre ansatte, sier administrerende direktør Ivar Roland i Peab Anlegg.

− Vi ser frem til å samarbeide med Peab Anlegg. De har god erfaring og kompetanse fra liknende prosjekter. De leverer god kvalitet på arbeidet, og viser stor interesse for prosjektet på Åsland. Kontrakten med Peab innebærer et viktig arbeid for oss på Norges viktigste anleggsområde, og vi er sikre på at vi har valgt den riktige partneren, sier prosjektdirektør Fernando Vara Ortiz De La Torre i Acciona Ghella Joint Venture.  

På Follobanen skal det bygges 22 kilometer med nytt dobbeltspor mellom Oslo sentralstasjon og Ski. Totalt 20 kilometer av traseen legges i tunnel.

Spansk-italienske Acciona Ghella Joint Venture er entreprenør på tunnelboring (TBM) i prosjektet, og skal etablere riggområde på Åsland, mellom Oslo og Ski. Riggområdet vil omfatte kontorer, boliger, kantine, elementfabrikk, betongfabrikk og andre fasiliteter Acciona Ghella Joint Venture trenger for å gjennomføre tunnelboringsprosjektet.