Utekontrollører fra Statens vegvesens Region midt og vest dokumenterer en usikret henger.
Utekontrollører fra Statens vegvesens Region midt og vest dokumenterer en usikret henger.

Grensesprengende samarbeid

- Det er viktig at vi kan ha en felles europeisk forståelse av kontrollvirksomheten, sier avdelingsdirektør Jon Molnes i Statens vegvesen.

Publisert Sist oppdatert

I midten av september samlet over 60 kontrollører fra hele landet seg sammen med representanter fra politi, Arbeidstilsynet, Tollvesenet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til storkontroll. I tillegg hadde Statens vegvesen besøk av representanter fra Sverige, Danmark og Nederland. Kontrollene foregikk i Telemark, Vestfold og Aust-Agder. 

- Hensikten med kontrollen er at vi skal lære av hverandre og bidra til at vi utfører oppgavene våre likt, om du blir stoppet i Bodø, Kristiansand, eller langs veien i Nederland, sier avdelingsdirektør Jon Molnes i Statens vegvesen.

Europeisk kontrollsamarbeid

Tidligere i år gikk flere land sammen og koordinerte kontroll på en veistrekning som strakk seg fra Nederland, gjennom Tyskland til Danmark før den endte opp i havna i Kristiansand.

- Det er viktig at vi kan ha en felles europeisk forståelse av kontrollvirksomheten, og samle oss for å få en mest mulig trafikksikker transport både på norske og andre europeiske veier, sier Molnes.

Til sammen ble 665 kjøretøy kontrollert på Lanner og Østerholteia kontrollstasjon og av mobile enheter ute på veinettet. Av disse fikk 133 bruksforbud og 26 ble anmeldt.

Om Vegvesenets utekontroll

Statens vegvesens utekontroll har som mål å få ned tallet på antall drepte og hardt skadde i trafikken ved å luke ut farlige kjøretøy og trafikanter fra veiene. De kontroller blant annet kjøre-/hviletid, bremser, last og dekk og bruk av bilbelte. I fjor ble 86.571 tunge kjøretøy kontrollert langs veiene i Norge.