Regionvegsjef Torbjørn Naimak og økonomidirektør Ronny Hermansen i M3 Anlegg AS signerte mandag 14. september avtalen om bygging av veianlegget vest for Bodøtunnelen. Arbeidet starter i løpet av høsten, ifølge prosjektleder Odd Inge Bardal (bak).
Regionvegsjef Torbjørn Naimak og økonomidirektør Ronny Hermansen i M3 Anlegg AS signerte mandag 14. september avtalen om bygging av veianlegget vest for Bodøtunnelen. Arbeidet starter i løpet av høsten, ifølge prosjektleder Odd Inge Bardal (bak).

Storkontrakt i bypakken er signert

Verdien er 387,5 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen signerte mandag 14. september kontrakt med M3 Anlegg om bygging av veianlegget vest for Bodøtunnelen.

Dette skal bygges

Kontrakten er den nest største i Bypakke Bodø, med en verdi på 387,5 millioner kroner. Blant annet inneholder den byggingen av:

  • 2,1 kilometer firefeltsvei fra Bodøelv til Thallekrysset og fra Bodøelv til Gamle Riksvei i Olav V Gate
  • 1,6 kilometer ny tofeltsvei
  • 2,9 kilometer gang- og sykkelvei
  • Fem nye kryss og syv rundkjøringer
  • Ti bruer på mellom 10 og 80 meter, inkludert underganger for gang- og sykkelveinettet

- Spaden går i jorda i løpet av høsten, og veianlegget skal være ferdig høsten 2018, sier prosjektleder Odd Inge Bardal.

Omkjøringer

M3 Anlegg starter i Olav V gate. Fra rundkjøringen ved Gamle Riksvei skal veien frem til Bodøelv-krysset utvides til fire felt, med midtdeler. Rundkjøringene blir større, og det blir undergang for gang- og sykkelvei i krysset Olav V Gate/Gamle Riksvei.

Mens arbeidet pågår vil trafikken bli lagt til omkjøringsveier. Trafikantene må derfor regne med noe redusert fremkommelighet. Det blir naturlig nok også en del anleggstrafikk på veiene i området.