Vurderer 70 nye strekninger for modulvogntog

60-70 nye veistrekninger skal vurderes for vogntog opp til 60 tonn og 25,25 meter.

Publisert Sist oppdatert

- Regjeringen ønsker å legge til rette for at modulvogntog skal kunne kjøre på veiene våre. For ett år siden gjorde vi modulvogntogordningen, som tillater vogntog på inntil 25,25 meter og 60 tonn, permanent. Nå etablerer vi kriterier som må være oppfylt før veistrekninger kan åpnes for slike vogntog. Disse kriteriene vil være viktige verktøy i arbeidet med planlegging og strategier for veibygging, og de vil gi næringslivet og andre berørte aktører større forutsigbarhet og åpenhet rundt de vurderingene som må gjøres, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

60-70 nye veistrekninger skal vurderes etter en rekke kriterier: aksellast, totalvekt, veibredde og kurvatur, stigningsforhold, helningsgrad i tunneler, utforming av kryss og rundkjøringer, forholdet til gående og syklende og planoverganger over jernbanen.

Kriteriene gir gode rutiner og metoder for å vurdere hvilke vogntoglengder og vekter det er forsvarlig å tillate på en veistrekning, skriver Samferdselsdepartementet.

Dette er noen av strekningene som skal vurderes:

 • Rv. 9 Kristiansand – Vennesla
 • E39 Kristiansand – Stavanger
 • E39 Stavanger – Bergen
 • E16 Sandvika – Bergen
 • E134 Hokksund – Haugesund
 • E6 Lillehammer – Trondheim
 • Rv 3 Elverum – Ulsberg
 • E136 Dombås – Spjelkavik
 • Rv 39 Spjelkavik – Ålesund
 • Fv 64 Åndalsnes – Molde
 • Rv 39 – Rv 70 Molde – Kristiansund
 • E10 –E6 Riksgrense Bjørnfjell – Narvik
 • Rv 39 Riksgrense Sverige – Alta

De nye retningslinjene kan du lese her.

 

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS