Velde i Sandnes har investert i et vaskeanlegg fra CDE til minst 70 millioner kroner.
Velde i Sandnes har investert i et vaskeanlegg fra CDE til minst 70 millioner kroner.

- Europas største vaskeanlegg

SANDNES (AT.no) Sandnes-ordfører Stanley Wirak åpnet Europas trolig største vaske- og sorteringsanlegg for gjenvinning av bygg- og anleggsavfall fredag. Se video.

Publisert Sist oppdatert

Det er Sandnes-bedriften Velde AS som har investert i CDE-anlegget. Anlegget har en kapasitet på opptil 400 tonn i timen, og ifølge den irske produsenten CDE er dette Europas største våtvaskeanlegg for gjenvinning av bygg og anleggsavfall. Produsenten er sikker på at det er det største CDE-anlegget (for gjenvinning) i Europa, men sier til AT.no at de føler seg sikre på at det også er Europas største uansett produsent. Her må vi selvsagt ta forbehold.

Men det er gigantisk. CDE oppgir at anlegget alene koster rundt 50 millioner kroner. I tillegg har Velde investert ytterligere rundt 20 millioner kroner, og dermed blir prislappen på rundt 70 millioner kroner for miljøanlegget.

Slik fungerer renseprosessen

Bygg- og anleggsavfallet dumpes i to matekasser. Her skilles stein og andre objekter som er større enn 100 mm. Resten går videre på to transportbånd, et fra hver matekasse, til to vaskeanlegg (logwasher).

På transportbåndene er det forøvrig montert kraftige magneter for å skille ut metall. I vaskeprosessen og etterfølgende sikting skilles følgende fraksjoner ut (målt i mm): 0-2, 2-4, 4-11, 11-20, 20-32, 32+.

Fascinerende rensing

Partikler midre enn 63 micron overføres til fortykneren. Veldes fortykner er 7,2 meter høy og veier 750 tonn når den er full av vann. Dette er den største fortykneren CDE leverer.

Før slammet kommer inn i fortykneren går det via et kar for tilsetning av flokkuleringsmiddel. Dette gjør at partiklene binder seg raskere sammen og synker raskt når vannet/slammet overføres til fortykneren. Uten tilsetningen ville det tatt ca. 30 minutter før det synker. Med tilsetningen tar det ca. 30 sekunder!

Se video øverst i artikkelen som viser dette.

Partiklene føres deretter videre til et nytt basseng og videre inn i filterpressa. Filterpressa til Velde består av 167 filtre som hver dytter ut en plate på 2x2 meter av sammenpresset slam hvert 45. minutt. Dette er å regne som rent avfall. Resten av bygg- og anleggsavfallet ferdig sortert rundt anlegget, klart til bruk på nytt.

Ankerløkken Equipment er norsk agent for CDE og har vært involvert i Velde-anlegget. Ankerløkken og CDE har også levert sandvaskeanlegg til Reddal Sand og NCC i Bergen (leveres snart), samt et mindre gjenvinningsanlegg til AF i Trondheim.