SOLEN SKINNER I ANLEGGS-NORGE: Og i Arendal denne uken. MEFs Siri Ulvin og Trond Johannesen koser seg i solen under Arendalsuka der MEF deltar for første gang.
SOLEN SKINNER I ANLEGGS-NORGE: Og i Arendal denne uken. MEFs Siri Ulvin og Trond Johannesen koser seg i solen under Arendalsuka der MEF deltar for første gang.

Anlegginvestereringer på 245 milliarder

ARENDAL (AT.no): I år vil det ifølge Prognosesenteret investeres rundt 75 milliarder i anleggsmarkedet (drift og vedlikehold ikke innregnet), og det er forventet at investeringen neste år øker til drøyt 84 milliarder og til over 86 milliarder i 2017.

Publisert Sist oppdatert

De positive fremtidsutsiktene er nok en av årsakene til at hele 70% av bedriftene i en undersøkelse blandt MEFs (Maskinentreprenørenes Forbund) medlemmer sier de tror antallet ansatte i år blir som ifjor, og at 70% av bedriftene planlegger investeringer i nye maskiner. Nylig kom for øvrig tall fra Maskingrossisternes Forening (MGF) som viser meget godt salg av maskiner i 2. kvartal i år (Vei og Anlegg ble arrangert i 2. kvartal).

MEF påpeker imidlertid at de håper spesielt veikontraktene ikke blir større, heller noe mindre. MEF mener at 70% av den totale verdien på veikontraktene bør være på 100 millioner eller mer, mens kontraktene på de øvrige 30% bør ligge på under 100 millioner kroner. MEF representerer i fremste rekke de mindre entreprenørene som sysselsetter tusenvis land og strand rundt i landet, og som besitter enormt mye kompetanse.

VA-behov på 490 milliarder

Adm. direktør Trond Johannesen i MEF berømmet på Arendalsuka 2015 myndighetenes satsing på vei og infrastruktur, men han retter også en pekefinger mot elendig interesse for å bytte ut vann- og avløpsnettverket i Norge. MEF påpeker at dette er like viktig infrastruktur som veier, telefontjenester, datatjenester og annen essensiell infrastruktur i et moderne samfunn.

Det er beregnet at 32% av vannet lekker ut før det når springen hjemme hos deg og meg. At kloakk lekker tilsvarende er i tillegg en forurensende faktor.

Lekkasjegraden i Danmark, Sverige og Finland er fra 7-15%. Det som skremmer MEF er myndighetenes lave interesse for å bytte ut ledningsnettet er lav. Ledningsnettet er beregnet til å holde i 100 år, men med dagens fornyingsgrad vil nettet bli 150 år før det skiftes.

MEF mener investeringsbehovet frem til 2030 er på svimlende 490 milliarder kroner.

3 av 4 har god oppdragsmengde

MEF sender jevnlig ut spørreskjema til de rundt 2000 medlemsbedriftene i Norge, og presenterer svarene på møter et par ganger i året. I år deltar MEF på Arendalsuka, og derfor valgte entreprenør-forbundet å presentere årets tall nettopp der.

75% av de 652 entreprenørene som svarte på spørreundersøkelsen rapporterer at oppdragsmengden det kommende halvåret er god eller svært god. 35% av bedriftene sier lønnsomheten i 2015 vil bli bedre enn den var ifjor.

Snittet i bransjen (MEF-medlemmene) er på rundt 5% fortjeneste. Dette er tilfredsstillende, men tallet får ikke mange til å rope «halleluja» heller. Kun 4% av bedriftene planlegger permitteringer eller oppsigelser.

Powered by Labrador CMS