Her skal ny E8 gå forbi Ramfjord - på østre side - ikke vastre som Statens vegvesen og mange andre ønsket.
Her skal ny E8 gå forbi Ramfjord - på østre side - ikke vastre som Statens vegvesen og mange andre ønsket.

Ministeren bestemte ny E8-trasé

Statens vegvesen, Riksantikvaren, Sametinget og fylkesmannen hadde innsigelse til trasévalget av ny E8 ved Tromsø. De fikk «tommel ned» av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Publisert Sist oppdatert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner østre alternativ for E8 som innfartsvei til Tromsø.

– Hvor E8 inn mot Tromsø skal gå har vært diskutert i 30 år. Nå var det på tide å fatte en beslutning. Jeg har lagt vekt på lokale avveininger og en helhetlig vurdering av mulighetene for fremtidige veiløsninger i regionen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Les brevet fra departementet til Fylkesmannen i Troms

Innsigelsene ble avslått

Tromsø kommunestyre vedtok i mars 2014 kommunedelplan for Ramfjord. Kommunestyret går her inn for å legge innfartsåren til Tromsø på østre side av Ramfjord.

Statens vegvesen, Riksantikvaren, Sametinget og Fylkesmannen i Troms hadde innsigelse til trasévalget. Innsigelsene var begrunnet i samfunnsmessige kostander, fredede fangstgroper for villrein og biologisk mangfold. Innsigelsene er ikke tatt til følge.

- Alle er hørt

- Saken er grundig behandlet i departementet og alle interesser er hørt. Mulighetene for eventuelle avbøtende tiltak av hensyn til miljøinteressene i området bør vurderes i forbindelse med utarbeiding av etterfølgende reguleringsplan, sier Sanner.