Innbyggerne i Ringsaker kommune i Hedmark opplever at fylkesvei 216 ikke er sikker å ferdes langs med en sterkt økende trafikk. Nå bygger lokalbefolkningen gang- og sykkelvei ved siden av fylkesveien på dugnad.
Innbyggerne i Ringsaker kommune i Hedmark opplever at fylkesvei 216 ikke er sikker å ferdes langs med en sterkt økende trafikk. Nå bygger lokalbefolkningen gang- og sykkelvei ved siden av fylkesveien på dugnad.

Bygger gangvei på dugnad

Nabolaget ved Haugsvedalen i Hedmark klarte ikke å sitte stille og se på den trafikkfarlige situasjonen på fylkesveien. Nå bygger de en 1,3 km lang gang - og sykkelvei.

Publisert Sist oppdatert

Den 3,7 meter brede veien skal etter planen stå ferdig til høsten, bygget på dugnad med egne traktorer og innleide maskiner til «en hyggelig timepris».

Den for anledningen opprettede organisasjonen Haugsvedalen ganglag har fått økonomisk støtte av Statens vegvesen, trafikksikkerhetsutvalget i Hedmark og Ringsaker Almenning skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Budsjettet for veibyggingen er ifølge avisa litt over 500.000 kroner.