Bak f.v: Trond Hammond Hanson, Halgeir Dahle og Per Bjørn Gjelsten (prosjektleder).
Bak f.v: Trond Hammond Hanson, Halgeir Dahle og Per Bjørn Gjelsten (prosjektleder).

Mesta lavest med 10-øres-tilbud

Laveste tilbud er 10 øre - nest laveste tilbud er 833.220 kroner. Høyeste tilbud på rivejobben er 6.551.000 kroner. Se den elleville prissettingen:

Publisert Sist oppdatert

Torsdag 21. mai åpnet Statens vegvesen tilbudene for riving av fanggjerder på riksvei 70 Oppdølsstranda.

Totalt sju entreprenører leverte tilbud:
D.S. Entreprenør AS,    2 404 500,00 kroner
Visinor Fjell Nord AS,    6 551 000,00 kroner
Norsk Bergsikring AS,   2 781 250,00 kroner
Mesta AS,                                   0,10 kroner
AK Miljø AS,                     833 220,00 kroner
Gjerden Fjellsikring AS,1 915 800,00 kroner
AST Entreprenør AS,       974 900,00 kroner

Entreprenøren får gjerdene

- Vi er positivt overrasket over den store interessen for jobben. Dette er et type oppdrag som vi ikke tidligere har hatt ute. Spesielt er det også at materiellet som blir revet tilfaller entreprenøren. Det er nok vurderingen av restverdien på dette som forklarer de store variasjonene i tilbudssummene. Nå blir det gjennomgang og kontrollregning av tilbudene, sier prosjektleder Per Bjørn Gjelsten.

Strekningen er stengt

Arbeidet går ut på å rive og fjerne 890 meter med eksisterende fanggjerder, inkludert stolper, fundament, wirebarduner og bardunfester. Materialet som blir revet blir entreprenørens eiendom.

Rivningsarbeidene skal foregå langs den rasutsatte og nedlagte riksvei 70 Oppdølsstranda i Sunndal kommune. Strekningen er på ca. 6,5 km og veien er i dag avstengt med bommer.