Peab vil bli beste selskap i bransjen

Selskapet skal oppnå dette ved å ha mest fornøyde kunder, mest fornøyde ansatte og være det mest lønnsomme selskapet.

Publisert Sist oppdatert

Bransjen i dette tilfellet er først og fremst byggebransjen. Men Peab omsetter også for flere milliarder kroner i året innen anlegg, prosjektutvikling og industri.

Lavere gjeld

Selskapet kommer med disse enorme ambisjonene i forbindelse med at kvartaltallene for første kvartal i år legges frem.

- Vi ser en fortsatt stabil utvikling av virksomheten gjennom første kvartal. Våre enheter viser suksessive forbedringer. Det har gitt et forbedret resultat og lavere gjeld, sier Peabs adm. direktør og konsernsjef Jesper Göransson.

Tallene for første kvartal (første kvartal 2014 i parentes):
• Operativ nettoomsetning: 9001 mill. svenske kroner (9194)
• Operativt driftsresultat: 171 mill. svenske kroner (155)
• Operativ driftsmargin: 1,9 prosent (1,7)
• Resultat før skatt: 106 mill. svenske kroner (71)
• Ordreinngang i perioden: 9559 mill. svenske kroner (9077)
• Ordrereserve: 26.750 mill. svenske kroner (29.475)
• Nettogjeld: 3269 mill. svenske kroner (5866)
• Soliditet: 30,1 prosent (24,5)

Liten andel utenfor Sverige

Av nettoomsetningen på 9001 mill. svenske kroner, er 1361 mill. omsatt utenfor Sverige. De 9001 millionene fordeles slik på forretningsområder: 5683 innen bygg, 2110 innen anlegg, 1845 innen industri og 1416 innen prosjektutvikling.