Rogfasts bompengeregning: 11,4 milliarder

Statens vegvesen har funnet ut hvordan Rogfasts skal finansieres.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen har sendt finansieringsanalyse for Rogfast ut på høring til kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Kvitsøy, Tysvær, Haugesund, Karmøy, Bokn og Finnøy.

- Dette er en merkedag for Rogfast-prosjektet. Vis er at det lar seg gjøre å bompengefinansiere Rogfast med en nedbetalingstid på 20 år, sier prosjektleder Tor Geir Espedal.

Totalt kommer Rogfast til å koste 14,2 milliarder kroner, viser beregningene. Staten skal bidra med 2,830 milliarder, mens resten – altså 11,37 milliarder kroner – skal hentes gjennom bompenger.

Prisen på å kjøre gjennom Rogfast blir rundt 300 kroner for biler og rundt 900 kroner for tunge kjøretøy.

Fylkestinget i Rogaland skal behandle planen i juni, for så å bli behandlet på Stortinget våren 2016. Dersom alt godkjennes uten tidskrevende innvendinger vil man kunne begynne bygging i slutten av 2016 og åpne Rogfast i 2024.

Rogfast er en del av fergefri E39 og består av en 26,7 kilometer lang undersjøisk tunnel mellom Harestad i Randaberg og Laupland i Bokn. Tunnelen blir verdens lengste veitunnel og med laveste dybde på 390 meter under havoverflaten blir den også verdens dypeste veitunnel.

I tillegg skal det bygges en fire kilometer lang tunnel til Kvitsøy, i tillegg til kryss og vier i tre kommuner.

Powered by Labrador CMS