Siri Hagehaugen, avdelingsleder i DSB, presenterte endringer i regelverket for 2015.
Siri Hagehaugen, avdelingsleder i DSB, presenterte endringer i regelverket for 2015.

Positive til DSBs endringer

Signalene A&T fanget opp blant sprengstoffleverandørene, er at disse er positive til endringene Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjorde med Track&Trace-systemet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Fra 5. april skal nye regler for sporing, dokumentering og merking av sprengstoff følges. Kort fortalt skal alt sprengstoff merkes, registreres når det flyttes fra ett sted til et annet, og informasjonen skal lagres i minst ti år. Å bygge opp systemet har vært en betydelig utfordring for hele bransjen, men sist høst lettet DSB noe på bestemmelsene om ID-merking og sporing av de minste produktene i h.h.t. direktiv 2012/4/EU. Endringene er som følger:

* Kun krav om at produsent, importør og distributør skal ha oversikt over ID-kodene.

* Nevnte grupper skal ha oversikt over hvor varene er levert og hvilken transportør som er benyttet.

* Sluttbruker trenger ikke føre oversikt over ID-kodene, men må erklære overfor leverandør at produktene er mottatt.

* Sluttbruker skal fremdeles føre oversikt over de varene som til enhver tid oppbevares.

- Jeg tror denne endringen er god for dere. I Finland ønsker de samme ordning som Norge har fått til, sa Siri Hagehaugen, avdelingsleder i DSB, til en full sal på sprengningsdagen under Arctic Entrepreneur.

Nye regler i 2015

Hagehaugen fortalte også om andre regelendringer som kommer i 2015. Blant disse er ny revidert storulykkeforskrift, ny forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver og endringer i internkontrollforskriften. I tillegg blir det endel endringer i eksplosivforskriften som allerede har vært ute på høring:

* Undervannsprengning vil bli å anse som bergsprengning.

* Sprengning i brønnhull er teknisk sprengning.

* Praksis relatert til saluttering uten kanon stadfestet.

* Stiller krav til AN som skal brukes til tilvirkning av sprengstoff.

* Plikt for virksomheter til å innhente politiattest ved ansettelse av personer som skal håndtere eksplosiver, unntatt når de har bergsprengersertifikat.

Utfordringer

DSB-lederen oppfordret salen til ikke å vente med å fornye sprengningssertifikatene som varer i fem år. Dersom man er tidlig ute og fornyer sitt sertifikat, vil fornyingen gjelde fra det opprinnelige sertifikatets utløpsdato. Det er dermed ingen grunn til å «time» fornyingen til akkurat når det gjeldende sertifikatet utløper. DSB har også varslingsordninger med epost 12 mnd., 6 mnd. og én mnd. før utløp. Dette kan faktisk strekkes til én dag før utløp.

Også DSB har merket seg internasjonaliseringen i sprengningsbransjen i Norge, og spesielt språket gir utfordringer. Hagehaugen la ikke skjul på at språkforvirring i håndtering av sprengstoff kan være potensielt farlig, men påpeker at arbeidsmarkedet gjennom EU/EØS-samarbeidet i stor grad er fritt.

Powered by Labrador CMS