TBM-kontrakten på Follobanen tildelt

Norgeshistoriens største jernbanekontrakt er på 8,7 milliarder kroner, og går til en sammenslutning av to selskaper.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

En sammenslutning (joint venture) av selskapene Acciona Infraestructuras S.A. og Ghella S.p.A. er innstilt av Jernbaneverket til å få kontrakten for tunnelarbeid med tunnelboremaskiner (TBM).

Dette er den hittil største enkeltkontrakten for jernbaneutbygging i Norge.

Etter en totalvurdering av pris og teknisk gjennomføringsevne er konstellasjonen av selskapet Acciona fra Spania og selskapet Ghella fra Italia innstilt.

Kontrakten på 8,7 milliarder kroner er planlagt signert før påske. Arbeidene vil starte umiddelbart etter kontraktsinngåelse. Kontrakten ligger innenfor budsjettforutsetningene.

- Norges største samferdselsprosjekt, Follobaneprosjektet, har valgt en utbyggingsstrategi som tilsier at det aller meste av arbeidet blir utført i store totalentrepriser. Kontraktens størrelse og omfang har gjort at prosjektet har tiltrukket seg en rekke store nasjonale og internasjonale tilbydere. Konkurransen om kontraktene har vært omfattende, og prosjektet har mottatt gode tilbud, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås.

TBM og konvensjonell driving

TBM-kontrakten, som består av både konvensjonell tunneldriving og driving med bruk av tunnelboremaskiner, samt jernbanetekniske installasjoner i tunnelen, er den andre av fire totalkontrakter for hovedarbeidene med Follobaneprosjektet. Denne kontakten er betydelig større enn de andre totalkontraktene, og har klare grensesnitt mot disse. Anleggsarbeidet som omfattes av TBM-kontrakten, kan foregå uavhengig av togtrafikk (jernbane i drift).

Foruten opparbeidelse av et stort riggområde på Åsland, omfatter arbeidet utsprengning av store montasjehaller beliggende ca. 1 km inne i fjellet. Adkomsttunneler til dette området drives nå som en egen forberedende entreprise. Der nede i montasjehallene skal de fire tunnelboremaskinene bygges og igangsettes. Tunnelboremaskinene vil ha en diameter på i underkant av ti meter. To separate tunnelløp på 19 kilometer hver mellom Oslo S og nye Ski stasjon skal bores med TBM. To maskiner skal bore nordover i retning Oslo, og to maskiner skal bore sydover i retning Ski. Totalt blir tunnelen 20 km lang, men den nordre delen av tunnelen skal drives dels konvensjonelt og dels ved metoden drill & split. Dette arbeidet hører inn under en tilgrensende totalkontrakt.

- Spesiell kontrakt

Selskapene skal også stå for alle de jernbanetekniske installasjonene, med unntak av signalanlegget. Alt av mekanisk og elektrisk utstyr i tunnelen skal plasseres i ca. halvparten av de 44 tverrforbindelsene som skal bygges mellom de to løpene. Tverrforbindelsene skal blant annet brukes til evakuering mellom tunnelløpene.

- Dette er en spesiell kontrakt. For det første er størrelsen rekordstor. For det andre er jernbanetekniske installasjoner for første gang inkludert i en totalentreprise av denne størrelsen. For det tredje er dette den første tunnelkontrakten i Norge som omfatter bruk av hele fire tunnelboremaskiner, sier Follobanens prosjektdirektør Erik Smith.

- Vi er særlig fornøyd med den store interessen det har vært for denne viktige totalentreprisekontrakten for Follobanen. Tilbudene vi har mottatt og innstillingen av Acciona og Ghella viser at vi har lyktes med vår strategi og kontraktsform for tunnelarbeidene, understreker Erik Smith.

Erfaring fra tilsvarende arbeid

Selskapene har tidligere erfaring med samarbeid fra flere tilsvarende megaprosjekter innen tunnel- og banebygging. I 2009 fullførte de bygging av Italian Bolognia Junction High Speed Railway og i år fullføres ferdigstillingen av Legacy Motorway Tunnels in Brisbane Australia.

Begge selskapene har industrihistorie gjennom flere generasjoner, og har sine hovedkontor i henholdsvis Madrid og Roma.

Kontrakten skal signeres først etter en innsigelsesfrist på minimum ti virkedager. På grunn av kontraktens størrelse er innsigelsesperioden utvidet i forhold til minstekravet i regelverket.

Selskapene har knyttet til seg nøkkelkompetanse ved bruk av de norske avdelingene til PEAB og Atkins for henholdsvis grunnarbeidene på Åsland og jernbaneteknisk prosjekteringskompetanse. Gjennom advokatfirmaet Haavind vil de sikre at norske regler for arbeids- og lønnsforhold overholdes.

AF holder på

På Åsland, sør i Oslo, er AF Gruppen AS i ferd med å tilrettelegge et riggområde for TBM-arbeidene. Betongelementene til tunnelen vil bli produsert på dette området. Entreprenøren sprenger nå ut to adkomsttunneler til den lange tunnelen. I anleggsperioden skal disse brukes til inn- og utgående trafikk, i tillegg skal steinmassene fraktes ut på transportbånd. Atkomsttunnelene er også viktige for luftforsyningen til hovedtunnelen.

Riggområdet på Åsland omfatter i tillegg en trafostasjon som skal gi strøm til drift av de fire tunnelboremaskinene.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS