Vil bygge E6 i Nordland for ni milliarder

Veiprosjektet skal kutte reisetiden med 25 minutter på en god dag, og med 11 timer på en dårlig dag. Se video.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Statens vegvesen la onsdag frem sitt forslag til ny trasé for E6 gjennom Sørfold i Nordland i en såkalt konseptvalgsutredning (KVU).

Prosjektet er kostnadsberegnet til mellom sju og ni millioner kroner, og er det største sammenhengende prosjektet i Nord-Norge noen sinne.

Bakgrunnen for utredningen er at tunnelene på E6 gjennom Sørfold ikke oppfyller dagens sikkerhetskrav. Tunnelene er dessuten trange og det er mange flaskehalser og stigninger på hele strekningen.

Det er også viktig å sikre beredskapen på hovedforbindelsen gjennom Nordland. Dersom denne strekningen av E6 blir stengt i dag, vil det medføre en omkjøring via Sverige på 11 timer.

Statens vegvesen anbefaler nå en løsning med nye tunneler og ny vegtrasé. Den nye vegen er 11 kilometer kortere enn den gamle, og med en oppgradering til 90 km/t-standard, kan reisetida mellom Fauske og Narvik reduseres med 25 minutter.

Alternativet som Vegvesenet anbefaler, følger dagens trasé på den første delen av strekningen. Deretter krysses Leirfjorden med en 860 meter lang bro før veien fortsetter langs den gamle E6-traseen gjennom Bonådalen.

Nå skal regjeringen bestemme hvilken løsning som skal ligge til grunn for videre planlegging. Statens vegvesen arbeider med sikte på byggestart i 2018, og byggetida er beregnet til å være mellom fire og seks år.

Parallelt planlegges videre utvikling av E6 fra Mørsvikbotn og nordover til Ballangen. Med forslagene som er vedtatt for denne strekningen, vil reisetida mellom Fauske og Narvik kunne reduseres fra 4,5 til 3,5 timer.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS