Skjeggestadbrua må rives

Det er ingen bønn ifølge spesialistene: Skjeggestadbrua må rives ved kontrollert sprengning og bygges på nytt.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesens ekspertgruppe med geologer og brospesialister har gjort sine analyser etter kollapsen å E18 ved Holmestrand forrige uke. Og konklusjonen er klar: broen må rives.

Den parallelle nordgående broen kan imidlertid beholdes, og rivningen av den sørgående broen må gjøres skånsomt for å ikke skade nordgående bro, kom det fram på en pressekonferanse i regi av Statens vegvesen mandag ettermiddag.

For å få til dette må grunnen ved bruene først stabiliseres. Dette foregår ved kalk- og sementstabilisering og drenering.

Det første som skjer er at området blir avsperret med gjerder som er vanlig på anleggsområder. Det betyr at området er avsperret for publikum. Deretter må det lages en anleggsvei fra vest gjennom raset. Når disse tingene er på plass kan rivningsarbeidene starte. Planen er i løpet av neste uke å foreta en kontrollert sprengning av deler av brua.

Arbeidene med Skjeggestadbruene er vanskelige og tidkrevende. Arbeidene er også krevende med tanke på mannskapenes sikkerhet. Det er derfor vanskelig å anslå hvor lang tid dette vil ta.

– Vi kommer til å bruke en erfaren rivningsentreprenør, men vi er fremdeles usikker på hvor lang tid dette vil ta. Det er viktigste er at entreprenørene får god tid til å forberede sprengningen, sier prosjektleder i Statens vegvesen Arvid Veseth.

I løpet av denne uken skal det også nærmere vurderes om eventuell bruk av Holmestrand-tunnelen som en del av omkjøringsvegen. Det er Vestfold fylkeskommune som er vegeier, og en eventuell bruk av tunnelen må avklares.

Les hele rapporten fra Statens vegvesen her.