Kalkulatør

Publisert Sist oppdatert
Risa AS Bjorhaugslettå 16  nn4365 Nærbø  Risa-konsernet er en av landets ledende entreprenørselskap som utfører oppdrag gjennom sine fire datterselskap, som alle er spesialister innenfor hvert sitt felt. Konsernet har 650 dyktige ansatte og hadde i 2013 en omsetning på 1,5 milliarder kroner. Konsernets solide og jærske røtter strekker seg tilbake til 1948, da brødrene Tobias, Håkon Olaus og Georg Risa - på folkemunne også kalt «Rongarane» - etablerte  Brødrene Risa. I dag eies og ledes konsernet av Bjørn Risa, sønn av Bjarne Risa - som var konsernets leder fra  1977 til 2005.  Hovedkontoret ligger på Nærbø, med avdelinger lokalisert i Nord-Rogaland og Agder.   Flere stillinger fra Risa: nn Formann nn Stikking/Dokumentasjon nn Prosjektingeniør anlegg nn Anleggsleder Kalkulatør Kalkulatøren sitt ansvar er å ta ansvar for hele kalkulasjonsprosessen fra innkommet forespørsel til kontrakt. Dette innbærer: Kundekontakt og oppfølging av kunden Befaring på anlegg / byggeplass Gjøre seg kjent i området fysisk, samt kartlegge muligheter og begrensninger Utføre kalkulasjon / innkjøp i Risa dataprogram Byggoffice og i samsvar med avdelingens prosedyrer Evne til å se gode løsninger og ideer som kan brukes videre både internt og mot kunde  Gjøre seg kjent med Risa sine underentreprenører og rammeavtaler, og bruke disse Følge opp tilbud mot kunde, avklare tilbudet og få signert kontrakt Overlevere prosjektet videre til drift iht. til gjeldende prosedyrer Være oppdatert på enhetspriser i markedet til enhver tid Delta i kundens prosjekteringsmøter. Prise og varsle konsekvenser til kunde. Delta i avdelingsmøter og rapportere status prosjekt Ønskede kvalifikasjoner: Ingeniørutdannelse eller teknisk fagskole. Beherske Microsoft Office, ByggOffice og MS Project. Ha god kunnskap om Norsk Standard og kontraktstyper. Relevant erfaring er en fordel. Stillingen krever nøyaktighet og personen må kunne jobbe selvstendig. Kalkulatøren skal til enhver tid kunne argumentere for sine enhetspriser. Kalkulatøren må være løsnings orientert og må ha gangsyn i saksganger i prosjektene. Være orientert i markedet og bygge opp sin egen kundeportefølje. Kontaktperson: Torill Sigurdsen, tlf: 928 07 238, mail [email protected] nn nn