Volvo er den store vinneren på registreringsstatistikken for lastebiler hittil i år.
Volvo er den store vinneren på registreringsstatistikken for lastebiler hittil i år.

Volvo løfter statistikken

Volvo er den solide vinneren av lastebilmarkedet hittil i år. Merket står nesten alene bak det faktum at registreringene har en god vekst pr. utgangen av mai i år sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Publisert Sist oppdatert

 

Volvo tar praktisk talt hele veksten lastebilmarked over 3,5 tonn med 293 flere registrerte biler pr. utgangen av mai sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Totalmarkedet for alt av lastebiler over 3,5 har vokst med 191 enheter.

Vi har så langt det er mulig, vasket ut kjøretøy som ikke har noe i en lastebilstatistikk å gjøre, nemlig campingbiler og rammestyrte dumpere.

3,5 - 5,9 tonn

I det som ofte blir kalt Sprinter-segmentet, er Mercedes-Benz stadig markedsleder, men har en liten nedgang fra samme periode i fjor. Volkswagen øker, men det er fortsatt avstand mellom de to merkene. I den relativt store posten «Andre» ligger det trolig noen kjøretøy som reelt sett ikke er lastebil, men som vi ikke klarer å luke ut slik statistikken for dette segmentet er satt opp.

6,0 - 9,9 tonn

Dette segmentet har en tilbakegang på over 20%, og alle merkene unntatt DAF har tilbakegang. Iveco er markedsleder som i fjor, mens Fuso Canter nesten uten tilbakegang har klatret to plasser opp og skjøvet MAN og Mercedes-Benz, begge med relativt stor tilbakegang, ned.

10,0 - 15,9 tonn

Mellomsegmentet er lite, men har hatt en liten vekst fra i fjor. Mercedes-Benz og MAN har byttet topp i passen. Begge har hatt fremgang, men Mercedes-Benz klart mest. Iveco på tredjeplassen har firedoblet sine registreringer. Mercedes-Benz drar trolig fordeler av å ha gjort ferdig hele modellskiftet, mens vi mistenker at registreringer til Posten har gitt Iveco et skyv. Motsatt er Renault som var på delt 2.-plass i segmentet på dette tidspunkt i fjor, nesten utradert. Årsakene ligger i helt ny salgsorganisasjon (Volvo) og fullstendig fornyelse av modellprogram.

16,0 - 21,9 tonn

Dette er i hovedsak segmentet for tunge toakslede biler, og det er heller ikke så veldig stort. Tilbakegangen er på over 10%. Eneste med vekst, men den er til gjengjeld betydelig, er Mercedes-Benz. Fullføringen av modellskiftet, samt at Mercedes-Benz ikke lenger har noen ulempe når det gjelder avgassklasser, ligger trolig bak denne veksten. Også her er Renault nesten utradert.

22 tonn og tyngre

Den tyngste klassen består utelukkende av biler med tre aksler eller flere og er totalt dominerende. En vekst på nesten 20% her betyr vekst i lastebilmarkedet totalt. Volvo er det eneste merket med vekst (unnskyld Sisu, men en fordobling fra 1 til 2 enheter teller lite i denne sammenhengen), men den er til gjengjeld betydelig. Volvo hadde et betydelig etterslep av Euro 5-biler ved årsskiftet, og de preger nok noe av fremgangen, i tillegg til at ikke minst den nye FH-serien begynner å synes godt på veien. Tilbakegangen hos de øvrige merkene, minus Sisu, er ikke så stor, og da blir det altså en betydelig vekst i dette vektsegmentet.

Utviklingen til skulle rent matematisk tilsi et veldig godt lastebilmarked i år. Vi har imidlertid en mistanke om at registreringene i ikke betydelig grad holdes oppe av Euro 5-biler solgt på slutten av fjoråret med levering i år.