Veidekke passerte 21 milliarder i omsetning

Veidekke oppnådde et resultat før skatt på 776 mill. kroner i 2013. Les om hvordan fjerde kvartal gikk.

Publisert Sist oppdatert

Et sterkt fjerde kvartal ga et resultat på 336 mill. kroner, og en omsetningsøkning på 10 % til 6,1 milliarder kroner.

- Vi har hatt god drift og resultatframgang i alle segmenter, i tillegg til at vi har økt ordrebeholdningen og har en god kontantstrøm, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke, som kunne notere at konsernets årsomsetning i 2013 for første gang passerte 21 milliarder kroner.

Veidekkes omsetning i fjerde kvartal gir en resultatmargin på 5,5 % (5,2 % samme kvartal i 2012). For hele 2013 endte omsetningen på 21.191 mill. kroner (20.460 mill. kroner i 2012). Resultat før skatt ble 776 mill. kroner (680 mill. kroner i 2012), og resultatmarginen 3,7 % (3,3 % i 2012). Samlet ordrereserve er nå på 18,3 milliarder kroner. For ett år siden var den på 16,5 milliarder kroner.

Entreprenørvirksomheten vokser

Entreprenørvirksomheten viser vekst og marginforbedring i Norge og Danmark i fjerde kvartal, skriver Veidekke ASA i en pressemelding. Både bygg og anlegg i den norske virksomheten har bedret marginene, og den danske virksomheten har også, ifølge Veidekke, god prosjektlønnsomhet. Den svenske virksomheten har hatt svak lønnsomhet, men posisjonen i Sverige skal være forsterket blant annet innenfor næringsbygg gjennom kjøpet av Arcona AB. Samlet har nå virksomheten en ordrereserve som er 11 % høyere enn fjorårets.

Bolig og pukk

Eiendomsvirksomheten har i 2013 hatt høy aktivitet og høy salgsgrad både i Norge og Sverige. I fjerde kvartal økte boligsalget i Sverige betydelig, mens det var en oppbremsing i Norge. Veidekke har også hatt betydelig fremgang i industrivirksom­heten. Høy produksjon kombinert med kostnadsfokus har gitt gode resultater innen asfaltvirksomheten. Også innen pukkvirksomheten har det vært høy aktivitet, noe som har gitt en betydelig resultat­forbedring fra året før, meldes det fra Veidekke.

Arbeidet med å redusere antall ulykker og alvorlige hendelser har, sammen med målrettet arbeid for å redusere sykefraværet, høyeste prioritet i Veidekke. Dette har gitt gode resultater i alle tre land: H-verdien i konsernet (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) endte på 5,2 (8,4 i 2012), mens sykefraværet for de ansatte i Norge var 4,4 % (4,9 % i 2012), i Sverige 3,6 % (3,6 % i 2012) og i Danmark 1,3 % (2,0 % i 2012). Alle tall er 12 måneders rullerende pr. fjerde kvartal.