Veidekke er i «flyten»

Veidekke rapporterer solid fremgang både i omsetning og resultat for 2. kvartal. Omsetningen økte med 12 % fra fjoråret til 6,0 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Resultat før skatt økte med 80 mill. kroner til 225 mill. kroner.

- De fleste av våre virksomheter har hatt en god utvikling og viser lønnsomhetsforbedringer. Ordrereserven er på et høyt nivå og vår finansielle posisjon er ytterligere styrket, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke i en pressemelding.

Veidekkes omsetning i andre kvartal ble 6040 mill. kroner (5372 samme periode 2013) og resultat før skatt 225 mill. kroner (145 samme periode 2013). Det gir en resultatmargin på 3,7 % (2,7 samme periode 2013). Samlet ordrereserve er nå på 18,8 milliarder kroner (18,3 samme periode 2013).

Entreprenør

- Entreprenørvirksomheten økte omsetningen med 11 % i andre kvartal, og veksten kom i dette kvartalet i Sverige og Danmark. I Norge gikk omsetningen noe ned sammenlignet med fjoråret, mens resultat­marginen i den norske entreprenørvirksomheten økte fra 2,7 til 3,4 %, forteller Giske.

- Flere av våre enheter viser meget god lønnsomhet, mens noen fortsatt ligger bak våre målsettinger. I tiden fremover vil det være en prioritert oppgave å bedre lønnsomheten for disse.

Omsetning for entreprenørvirksomheten var 4747 mill. kroner (4285) og resultat før skatt 116 mill. kroner (87) i andre kvartal.

Eiendomsutvikling

- Veidekkes eiendomsvirksomhet hadde stabil omsetning i kvartalet, mens resultatet før skatt økte til 50 mill. kroner fra 40 mill. kroner i fjor. Fremgangen kommer i hovedsak fra den norske virksomheten som har hatt gode resultater fra prosjekter i sluttfasen i tillegg til enkelte mindre prosjektsalg, sier Giske.

Ved utgangen av kvartalet hadde Veidekke 1079 boliger i produksjon, mot 1300 i fjor. 237 (219) boliger ble solgt, og salgsgraden for prosjekter under oppføring var 74 % (76).

Omsetningen i eiendomsvirksomheten ble 422 mill. kroner (426 samme kvartal 2013) og resultatet før skatt 50 mill. kroner (40 samme kvartal 2013).

Industri

- Veidekke Industri er preget av høy omsetning og sterk resultatfremgang. Virksomheten hadde en omsetningsvekst på 23 % i kvartalet og resultatet ble mer enn doblet sammenlignet med samme kvartal i fjor. Dette var i all hovedsak knyttet til asfaltvirksomheten, og er et resultat av høy aktivitet og god drift, sier konsernsjefen.

Industrivirksomheten hadde en omsetning på 1110 mill. kroner (900 samme kvartal 2013) og resultat før skatt 82 mill. kroner (36 samme periode 2013).

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS)

Veidekke melder at arbeidet med å redusere antall ulykker og alvorlige hendelser fortsetter, at det er innført skjerpede krav til bruk av sikkerhetsutstyr samt økt fokus på sikkerhet i tidlig fase av prosjektene.

H-verdien for konsernet (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer blant egne ansatte) var for andre kvartal 6,7 (6,4). Sykefraværet viser en fallende tendens i kvartalet i alle tre land.