Marit Arnstad åpner for tunge og lange vogntog i norske skoger.
Marit Arnstad åpner for tunge og lange vogntog i norske skoger.

Tyngre og lengre tømmerbiler

Samferdselsminister Marit Arnstad åpner for tyngre og lengre tømmerbiler.

Publisert Sist oppdatert

Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet vurdere muligheten for å gi dispensasjon fra gjeldende regelverk om vekt og lengde for tømmertransport i forbindelse med oppryddingsarbeidet etter Dagmar i Møre og Romsdal.

Det er Allskog SA og Transportselskapet Nord AS som har bedt om denne dispensasjonen.

Unngå tap

Næringen viser til at store mengder tømmer må kjøres ut av fylket og at dette må skje raskt for å bevare kvaliteten på tømmeret i størst mulig grad. Ellers vil store verdier gå tapt.

Gode rammevilkår

Departementet har også bedt Vegdirektoratet om å gi det pågående arbeidet med revisjon av regelverket knyttet til lengde og vekt for tømmertransport generelt særlig prioritet.

- Vi ønsker at tømmertransporten skal kunne utføres på en kostnadseffektiv måte og vil legge til rette for best mulig rammevilkår for denne næringen så lenge det ikke går ut over trafikksikkerhetene eller framkommeligheten, sier samferdselsminister Marit Arnstad.