MAN har en sterk stilling mellom 6,0 og 15. 9 tonn, men opplever en klart negativ utvikling i de to tyngste klassene.
MAN har en sterk stilling mellom 6,0 og 15. 9 tonn, men opplever en klart negativ utvikling i de to tyngste klassene.

Tungt fortsetter frem

I registreringsstatistikken for lastebiler akkumulert pr. utgangen av september ser man at det er den tyngste klassen som sørger for at det fortsatt er vekst i lastebilmarkedet. Volvo tar det meste av veksten.

Publisert Sist oppdatert

Alle vektklasser, bortsett fra den største over 22 tonn, har tilbakegang. Veksten i den tyngste klassen, er imidlertid større enn nedgangen i de øvrige.

Vi har i størst mulig grad «vasket» statistikken for kjøretøy som i vår sammenheng ikke har noe å gjøre der, altså campingbiler og dumpere som rent teknisk blir registrert som lastebiler. Vi kan imidlertid ikke garantere at det ikke kan finnes noen campingbiler i kategorien «andre», spesielt i den letteste klassen.

3,5 - 5,9 tonn

I den såkalte «Sprinter-klassen» er Mercedes Benz klart størst med mer enn halvparten av markedet, men opplever en viss tilbakegang. Tilsvarende kjøretøy fra Volkswagen, Crafter, har godt under halvparten så mange registreringer, men er det eneste som kan vise til økning i dette segmentet som ellers har en betydelig tilbakegang.

6,0 - 9,9 tonn

Alle, bortsett fra Fuso og DAF, har gått ned i antall, men i et synkende marked har de to største, Iveco og MAN, likevel styrket markedsandelen. Renault har hatt en betydelig tilbakegang i mangel av en organisasjon som først nå synes å være skikkelig på plass.

10,0 - 15,9 tonn

Dette beskjedne segmentet har stått omtrent i ro, men nå viser også dette nedgang. Dette er fortsatt MAN-klassen med mer enn hver tredje registrering, men Mercedes-Benz haler innpå. Renault har hatt en katastrofal nedgang i dette segmentet, og det blir spennende å se om Volvo klarer å få opp farten på sitt andre lastebilmerke her i landet.

16,0 - 21,9 tonn

Dette nest største segmentet har ikke hatt så sterk tilbakegang som de lettere klassene. Det er uavgjort mellom Volvo og Scania som begge har styrket markedsandelen litt fra samme tidspunkt i fjor. Det gjelder også Mercedes-Benz. MAN, DAF og Iveco har tapt, men ikke på noen måte så katastrofalt som Renault.

22 tonn og tyngre

Dette er den virkelig tunge lastebilklassen Norge, i dobbelt forstand. De tyngste bilene har så avgjørende betydning i det totale bildet, at det er utviklingen her som avgjør hvordan lastebilmarkedet er. Segmentet alene har en fremgang på vel 13%, og det mer enn oppveier nedgangen i de øvrige klassene.

Men det er ulikt fordelt. Volvo vokser klart mest. En markedsandel på over 43% er imponerende. Scania øker også i antall, men taper i markedsandel, mens også Mercedes-Benz har en brukbar vekst. MAN er neppe særlig fornøyd med å havne på 5,4%. Heller ikke DAF bør være altfor fornøyd. Også her har det gått skikkelig dårlig med Renault.