Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen satser på vei.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen satser på vei.

Sikrer veiplanlegging

- Bevilgningsøkning til veiformål sikrer planlegging og veiopprustning til rett tid, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Publisert Sist oppdatert

Han poengterer også at prosjektene kan gjennomføres som forutsatt i Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 og i Statens vegvesens handlingsprogram for 2014-2017.

Økte bevilgningen

Stortinget vedtok i fjor høst den nye regjeringens forslag om å øke bevilgningene til veiformål i 2014 med vel 1,4 milliarder kroner. Av denne økningen var om lag 140 millioner kroner avsatt til planlegging for å følge opp investeringsprogrammet i NTP.

Direkte konsekvens

- Dette er en direkte konsekvens av regjeringens budsjettforlik med Venstre og KrF, og alle partiene har bidratt for å få dette i stand. Uten denne styrkingen ville disse prosjektene, som alle ligger i NTP, kunne ha blitt forsinket, sier samferdselsministeren som understreker at dagens planleggingstid er alt for lang.

Prosjektene

Økningen i bevilgningene til planlegging i 2014 går til følgende prosjekter:    

E18 Retvet - Vinterbro, Akershus

E6 Kolomoen - Brummundal, i Hedmark, med vekt på delstrekningen Kåterud - Arnkvern, medregnet Åkersvika i Hamar

E39 Gartnerløkka - Breimyrkrysset, Vest-Agder

Riksveg 555 Sotrasambandet, Hordaland

E39 Bjørset - Skei, Sogn og Fjordane

E6 HelgelandHelgeland, Nordland

Riksveg 80 Hunstadmoen - Thallekrysset, Nordland