Tunnelarbeidene starter på Bodøelv-siden.
Tunnelarbeidene starter på Bodøelv-siden.

Seks entreprenører kjemper om milliardkontrakt

Tilbudsåpningen 2. desember viste at seks entreprenørbedrifter ønsker å bygge ny riksvei 80 fra Hunstadmoen til Bodøelv som er største enkeltprosjekt i Bypakke Bodø.

Publisert Sist oppdatert

Strekningen er 3,5 km og inkluderer 2,8 km tunnel mellom Hunstadmoen og Rønvikjordene foran Bodin leir. Tunnelen skal gå i to løp og ha to kjørefelt i hver retning.

Disse kom med tilbud:

 Tilbudsnr.

Tilbyder

Tilbudssum ekskl. mva.

1

Implenia Norge AS

1.027.295.011,12

2

Porr Norge AS

932.046.467,59

3

Veidekke Entreprenør AS

893.489.201

4

LNS

1.039.776.871,12

5

AF Gruppen

978.239.360,60

6

Aldesa

1.096.787.509,11

- Nå skal vi kontrollregne tilbudene, og vi tar sikte på å signere kontrakt med en av entreprenørene i løpet av januar, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Statens vegvesen.

Byggestart rundt påske

Kontrakten på tunnelarbeidet markerer starten på Bypakke Bodø. Bardal sier at det nå blir noen år med stor aktivitet på og langs riksvei 80.

- Bypakke Bodø har mer enn hundre prosjekt for dem som går, sykler, kjører kollektivt eller bruker bil. Nå setter vi i gang det aller største, og vi regner med byggestart før påske.

LES OGSÅ: Bypakke Bodø vedtatt i Stortinget

Arbeidene starter i området ved Bodin leir. Tunnelen skal drives fra Bodøelvsida, og steinmassene skal kjøres til Langstranda.

- Entreprenøren skal lage en fremdriftsplan for aktiviteten, så vi kommer tilbake til detaljene, men målet er å åpne det ene tunnelløpet høsten 2018, og det andre noen måneder senere, sier han.

Mer i vente

Før påske blir også kontrakten for bygging av resterende 2 km av riksvei 80 i pakken lyst ut. Strekningen går fra Bodøelv til og med Thallekrysset, og Olav V gate fra Bodøelv til og med Gamle Riksvei. Her blir det også to felt i hver retning, og alle berørte kryss blir bygget om. Strekningen inneholder dessuten 5 km gang- og sykkelvei, og underganger for gang- og sykkelveier der de krysser veier.