Positiv til ny politisk plattform

Maskinentreprenørene har mye godt å si om Høyres og Fremskrittspartiets politiske regjeringsplattform. Men noe kunne også vært bedre.

Publisert Sist oppdatert

Den politiske plattformen for den kommende regjeringen presenterer tiltak og satsninger på flere områder som er viktige for MEF-bedriftene:

- Den politiske plattformen er et godt utgangspunkt for neste stortingsperiode. Vi er særlig tilfreds med at det legges opp til en økt satsing på transportinfrastruktur, hvor det loves at den nye regjeringen vil bli den beste regjeringen noensinne på samferdselsområdet, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

- Videre mener vi det er positivt at regjeringen tar sikte på å gjennomføre et løft for yrkesfagene, blant annet ved at lærlingtilskuddet økes. Vi er i tillegg positive til regjeringens ønske om å myke opp arbeidsmiljøloven, og at formuesskatten og arveavgiften reduseres.

Ønsker konkrete målsettinger

- Skal vi trekke fram noe vi er mindre fornøyd med, så hadde vi ønsket oss mer konkrete målsettinger når det gjelder vedlikeholdsarbeid. MEF vil fortsette med å minne politikerne på at det også må satses på vedlikehold av det eksisterende vegnettet, i tillegg til nyinvesteringer, sier Johannesen.

MEF er også usikre på om den nye regjeringen vil legge til rette for konkurranse på like vilkår mellom norsker og utenlandske entreprenører.

-Vi registrerer at den kommende regjeringen ønsker å gjøre det mer attraktivt for utenlandske entreprenører å legge inn anbud på norske samferdselsprosjekter. Det er imidlertid uklart hva Høyre og FrP legger i dette. For den norske anleggsbransjen er det avgjørende at man da også sikrer at konkurransen skjer på like vilkår, påpeker Johannesen.