Filefjelltunnelen har passert 1000 meter av total lengde på 5780 meter. Gjennomslaget er ventet sent på høsten 2015.
Filefjelltunnelen har passert 1000 meter av total lengde på 5780 meter. Gjennomslaget er ventet sent på høsten 2015.

Passerte 1000 meter tunnel på Filefjell

Tunneldrivingen på Filefjell går etter planen og tidlig i november markerte de ansatte ved anlegget at 1000 meter er passert i Filefjelltunnelen.

Publisert Sist oppdatert


- Fremdriften i tunnelen går bra for tiden. Hæhre ligger omtrent på fremdriftsplanen, og farten øker nå etter hvert. Planlagt gjennomsnittlig fremdrift skal ligge rundt 110 meter i uka, og gjennomslag blir på senhøsten 2015, sier byggeleder Harald Stadheim på kontrakten Varpe Bru - Smedalsosen på E16 Filefjell.

På østsiden av den 5780 meter lange tunnelen er tunneldriverne kommet godt over 600 meter inn i fjellet, mens fremdriften på vestsiden har passert 400 meter. Første salve gikk av på østsiden tidlig i august, og arbeidet på vestsiden startet noen uker senere.

 Hæhre er i siget

Hæhre Entreprenør AS vil holde fullt trykk på tunnelarbeidet gjennom hele vinteren, og bilistene vil merke at det pågår utlasting av stein fra tunnel og massehåndtering både i Tyin-krysset og rundt Varden ved Kyrkjestølen. Øvrig aktivitet langs veilinjen blir etter hvert redusert når vinteren fester grepet for fullt på Filefjell.

Hæhre har gjennomført mye i løpet av en hektisk sommer- og høstsesong. Blant annet er store arealer ryddet og stein er sprengt ut langs Smedalsvannene, for å gi plass til E16 i ny trase, med rettere kurver og bedre stigningsforhold. Arbeidet med flere bruer på traseen er kommet langt, og flere fundament og brukar er støpt, blant annet på Løken bru ved Øvre Smedalsvann og Tyinkryssbrua i Tyinkrysset.

Mer kjøring på grusveier

- Både Hæhre og vi i Vegvesenet synes arbeidet på kontrakten er kommet godt i gang, og entreprenøren har planer om å gjøre ferdig ca. sju kilometer vei til neste år. Alt ligger an til det, sier Stadheim.

Eksisterende E16 har stått urørt med asfalten på gjennom årets sesong, og det meste av arbeidet har foregått i kantsonene til veien. Til våren blir situasjonen en helt annen. Da må veien rives opp og bygges på nytt - strekning for strekning.

- Bilistene må være forberedt på at det blir mer kjøring på midlertidige grusveier over Filefjell til neste år. Det blir nødvendig for å få bygget den nye veien, sier prosjektleder Odd Erik Haugen på E16 Filefjell.

Dårlige fyllmasser fra tunnelen

Gode steinmasser er avgjørende for veianlegget, og i arbeidet med Filefjelltunnelen har det så langt vært mindre god stein (fyllitt) som har kommet ut fra tunnelen i øst. Geologiske vurderinger av bergmassen er usikre, og kan tyde på at mye av tunneltraseen består av fyllitt.

Det er et steinslag som er av for dårlig kvalitet til å brukes i de høyere lagene av veien. For å unngå mangel på stein og forsinkelser i arbeidet i 2015, dersom de dårligste geologiske prognose slår til, har Statens vegvesen varslet oppstart av reguleringsplan for et masseuttak på Torvmo ved Brusestølen. Hvis Vegvesenet får regulert dette området, vil det sikre prosjektet gode steinmasser til å bygge veien, dersom man får manko på stein fra tunnelen. Området vil bli fylt opp igjen med andre masser og ryddet før veianlegget avsluttes.