Over 1.500.000 kubikkmeter masse skal flyttes

NCC Construction AS leverte et tilbud på 836,7 mill. kroner i konkurransen om å bygge E18 Knapstad-Retvet.

Publisert Sist oppdatert

Den seks kilometer lange strekningen går gjennom Hobøl kommune i Østfold, og krysser fylkesgrensen til Akershus.

Ved fristens utløp hadde fire entreprenører levert inn tilbud, som varierte fra 836.7 til 984,8 mill. kroner. Strekningen er en del av prosjektet E18 Ørje-Vinterbro, med seks kilometer firefelts motorvei og ti ulike betongkonstruksjoner - både bruer og faunapassasjer.

- Dette er den største kontrakten for E18-prosjektet, og trolig den største veikontrakten i Østfold noensinne, sier byggeleder Kaja Svenneby i Statens vegvesen.

Blant annet skal det sprenges og flyttes 735.000 m 3 berg og flyttes 815.000 m 3 jord (se fakta om anleggsarbeidet nederst).

Skal kontrollere tilbudene        

Tilbudene som har kommet inn skal kontrolleres. Statens vegvesen regner med å skrive kontrakt med en foretrukket entreprenør i desember, slik at anleggsarbeidet kan starte på nyåret. Byggingen av E18 Knapstad-Retvet skal etter planen være ferdig høsten 2016.

- Dette bidrar til å sluttføre den såkalte Østfoldpakka, noe som vil gi bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle veifarende, sier Svenneby.

Vil trenge mer utstyr

NCC bygger allerede ny E18 på strekningen Melleby-Homstvet for Statens vegvesen, et prosjekt som skal ferdigstilles til 1.juli 2014. Det er derfor behov for nye mannskaper og maskiner dersom entreprenøren skulle få et nytt byggeoppdrag i Østfold.

- Vi ligger foreløpig best an, og er fornøyd med det. Vi ser noen utfordringer med dårlige grunnforhold og kvaliteten på steinmassene, men oppdraget er kurant, sier kalkulatør Åge Abrahamsen i NCC, som var tilstede under tilbudsåpningen.

To nye kryss        

Ny E18 på strekningen Krosby-Knapstad stod klar senhøsten 2010, og nå skal byggingen av firefeltsveien fortsette videre vestover i retning Vinterbro.

Ved Knapstad skal det bygges et nytt kryss, med avkjøring til Spydeberg via fylkesvei 128. Ved Elvestad blir det også nytt kryss med avkjøring til fylkesvei 120 - for trafikk i retning Moss og Lillestrøm. Begge steder blir det egen parkering for busspendlere, såkalt «park and ride».

Dårlig grunn og mye pæling 

Det blir størst aktivitet nord for knutepunktet Elvestad, der Statens Vegvesens prosjektkontor og entreprenørens anleggsrigg skal etableres. Ny E18 skal gå i bru over Hobølelva samme sted, og mer enn tre kilometer med stålpæler skal bores ned.

Leirvannet som da kommer opp, kan ikke slippes ut i elva, men må renses spesielt. Dette er ledd i en avtale med Fylkesmannen i Østfold, som opprinnelig hadde innsigelser mot byggingen.

- Det blir et spennende prosjekt der vi må ta særlige miljøhensyn, for ny E18 skal krysse et vernet vassdrag, sier Svenneby.

I tillegg skal det sprenges ut over 700.000 m 3 med fjell i åsen på to sider av elva, noe som tilsvarer rundt 25.000 lastebillass. Dette krever etablering av en rekke deponier, der det stilles strenge miljøkrav, for å hindre avrenning til vassdraget.

De som leverte tilbud:        

1. NCC Construction AS     836,7 mill.kr.

2. Skanska                       870,6 mill.kr.

3. Isachsen entreprenør     921,8 mill.kr

4. TT Anlegg:                   984,8 mill.kr.

Fakta om anleggsarbeidet:        

  • Sprenging/masseflytting av berg: 735.000 m 3
  • Masseflytting av jord: 815.000 m 3
  • Bruer og andre betongkonstruksjoner: 10 stk.
  • Betong: 28.000 m 3
  • Asfalt: 80.000 tonn
  • Borede og utstøpte stålrørspeler: 3100 meter
  • Stålkjernepeler: 1600 meter
  • Lett/superlett fylling: 70.000 m 3