Ny motorvei gir 65 mrd. i gevinst

Å bygge en kortest mulig motorvei fra Oslo til Bergen kan gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 64 milliarder kroner. 

Publisert Sist oppdatert

Det viser en rapport fra Oslo Economics. Rapporten legges frem i forbindelse med Den nasjonale Veikonferansen som Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) arrangerer i Bergen.

Beregningene viser at dersom det bygges en veitrasé som kun er 30 prosent lengre enn luftlinjen mellom Oslo og Bergen og som kan tilbakelegges i motorveishastighet, anslåes de samfunnsøkonomiske bruttogevinstene over 40 år til å ha en nåverdi på 64,6 milliarder kroner.

Gevinsten inkluderer verdien av spart tid, lavere ressursforbruk, lavere karbonutslipp og færre ulykker. Også mindre utbedringer gir betydelig med gevinst i form av sparte transportkostnader, viser beregningene fra Oslo Economics.

- Rapporten viser med tydelighet det OFV har hevdet lenge: At nasjonal transportpolitikk bør satse på én hovedtrasé mellom øst og vest, og kanalisere mest mulig investeringsmidler til denne og bygge ut fra byregionene, sier Vilrid Femoen, næringspolitisk direktør i OFV.

Hun håper rapporten vil bli et viktig dokument for regjeringen når den skal realisere veipolitikken som er beskrevet i regjeringsplattformen.

- Beregningene synliggjør at den samfunnsøkonomiske gevinsten øker med kortere trasé og bedre veistandard, og ved økt trafikk og en voksende andel tungtrafikk. OFV er overbevist om at selv når gevinsten av ny hovedvei mellom øst og vest balanseres opp mot blant annet utbyggingskostnader og klimaregnskap, vil dette være lønnsomt for Norge.

- Rapporten viser på en klar og tydelig måte at veibygging lønner seg. Nå må det for alvor satses på store, lange veiprosjekter som bidrar til å binde landet og regionene sammen. I en slik sammenheng er hovedveisystemet mellom nord og sør, øst og vest helt sentralt, sier Femoen.