Nå skal utenlandske sjåfører få svi for lovbrudd.
Nå skal utenlandske sjåfører få svi for lovbrudd.

Nå skal utlendingene tas

Riksadvokaten ber politimestrene og Utrykningspolitiet om likebehandling av utenlandske og norske sjåfører.

Publisert Sist oppdatert

Det oppfordres til større bruk av tilbakeholdsretten.

Må instrueres

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har flere ganger bedt Riksadvokaten om å instruere politidistriktene om å holde tilbake utenlandske kjøretøy i større grad for å sikre likebehandling. Nå har NLF-initiativet gitt resultater, og hvor straffereaksjonene kommer ved lov- og regelbrudd.

- Vi er veldig tilfredse med reaksjonen fra Riksadvokaten. Vi håper at skjerpingen gjør brudd på norske lover mer avskrekkende, sier direktør for næringspolitiske og juridiske spørsmål Robert Aksnes i NLF.

Avgjøres på stedet

Brudd på vegtrafikkloven og yrkestransportlova, begått av sjåfører bosatt i utlandet, skal forsøkes avgjort av norske myndigheter før kjøretøyet får kjøre videre. Beslag av førerkort skal foretas når det er grunnlag for det. Det anbefales ikke å gi midlertidig tillatelse for å få kjøre til grensen.

Riksadvokaten oppfordrer også til kjøretøysinndragning ved kriminelle handlinger, som for eksempel dieseltyveri.

- Dette betyr for eksempel at den 35 år gamle rumeneren som nylig fikk 60 dagers fengsel for å ha stjålet 150 liter diesel, også ville ha fått bilen sin inndratt permanent, som en del av straffen, forteller Aksnes.